TNN ย้อนอดีตวิถีชาวนาไทย ชมกระบือแสนรู้ | เรื่องดีดีทั่วไทย

TNN

รายการ TNN

ย้อนอดีตวิถีชาวนาไทย ชมกระบือแสนรู้ | เรื่องดีดีทั่วไทย

ชาวสุพรรณบุรี ชวนนักท่องเที่ยวสัมผัสสีสัน"ย้อนอดีตวิถีชาวนาไทย พร้อมชมการแสดงควายแสนรู้" เพื่ออนุรักษ์วิถีการทำการเกษตรในสมัยอดีต

เยาวชนไทยสองคน ใช้ควายช่วยไถนาในนาข้าวแบบโบราณ นับเป็นภาพที่หาชมได้ยาก แต่มีให้เห็นที่ "หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย" อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ศูนย์เรียนรู้วิถีเกษตรกรรมไทยในอดีต มาที่นี่เขาก็จะมีกิจกรรมภายที่น่าสนใจ แบ่งเป็นฐาน ได้แก่


ฐานที่ 1 "ค.ควายน่ารัก" ฐานนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง "ควาย" ทั้งหมด เริ่มตั้งแต่ประวัติความเป็น การค้นพบ การนำมาใช้งาน เนื่องจากคนกับควาย มีความผูกพันซึ่งกันและกันมาตั้งแต่สมัยอดีต


ฐานที่ 2 "หมู่บ้านชาวนา" ฐานนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องบ้านในอดีต ว่ามีรูปแบบการก่อสร้างอย่างไร มีรูปแบบการดำรงชีวิตอย่างไร 


ฐานที่ 3. ฐานวัฏจักรข้าวและการดำนา สำหรับฐานนี้จะให้ข้อมูลเริ่มตั้งแต่ระดับต่าง ๆ ของข้าวว่าแต่ละช่วงอายุของข้าวเป็นอย่างไรบ้าง วิธีการดำนาเป็นอย่างไรและน้อง ๆ จะได้สัมผัสกับวิธีการเตรียมดิน การหว่านข้าว การดำนา 


ฐานที่ 4. "ฐานจากท้องนาสู่ลานข้าว" ฐานนี้จะเริ่มตั้งแต่นำข้าวที่ได้จากการเกี่ยวข้าวเรียบร้อยแล้ว นำมานวดโดยใช้แรงควายในการเหยียบย่ำรวงข้าว เพื่อแยกเมล็ดข้าวจากรวงข้าว ต่อจากนั้นจะนำไปทำความสะอาดด้วยเครื่องสีโบกข้าวโบราณ และสีด้วยเครื่องสีฝัดตามลำดับ 


ฐานที่ 5. "ฐานการแปรรูปข้าว" คือ การนำข้าวเหนียว หรือ ข้าวเจ้า เมาแปรรูปได้หลากหลาย เช่น ขนมครก ขนมจีน ข้าวเหนียวปิ้ง ตลอดจนกิจกรรม เพ้นสี วาดรูป เป็นต้น 


นอกจากนี้ ยังมีการแสดงความสามารถของควายแสนรู้ ทั้งควายสวัสดี ควายยิ้ม ควายขึ้นที่สูง ควายเทียมเกวียน และพญาควายที่ห้ามซื้อห้ามขาย และห้ามฆ่า 


เพื่อให้นักท่องเที่ยว ตลอดจนผู้เข้าชมร่วมตระหนักว่า "ควาย" เป็นสัตว์ที่มีพระคุณต่อชาวนาไทยมาอย่างช้านาน สามารถไปเที่ยวชมได้ทุกวัน เวลา 9.00 น -18.00 น.


เรียบเรียง : อัญธิญาน์ เนติระพีศักดิ์

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง