TNN โตเกียวมารีนฯ ยังประกันรถ EV แต่ปรับเบี้ยใหม่ I การตลาดเงินล้าน

TNN

รายการ TNN

โตเกียวมารีนฯ ยังประกันรถ EV แต่ปรับเบี้ยใหม่ I การตลาดเงินล้าน

โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) เผย ยังรับประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า แต่ขอเปลี่ยนแนวทางเสนอเบี้ยประกันภัยรถยนต์ใหม่

บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอชี้แจงข้อเท็จจริงจากกรณีที่ได้มีการแชร์ข่าวว่า บริษัทหยุดรับประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เรื่องนี้บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อความชัดเจน ดังต่อไปนี้

บริษัทฯ ยังคงรับประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าและได้แจ้งเปลี่ยนแปลงแนวทางการเสนอเบี้ยประกันภัยรถยนต์โดยบริษัทฯ ขอพิจารณาจากปัจจัยเรื่องความผันผวนของราคารถยนต์ไฟฟ้าป้ายแดง และรถยนต์มือสอง ที่ส่งผลกระทบต่อทุนประกันภัยและให้เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2567

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งแนวทางการรับประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าดังนี้

ลูกค้าปัจจุบัน (ต่ออายุ) : บริษัทฯ จะดูแลการต่ออายุประกันภัยตามปกติ โดยเบี้ยประกันภัยรถยนต์จะพิจารณาจากประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ลูกค้ารายใหม่ (ป้ายดำ/โอนย้าย) : บริษัทฯ ขอระงับการใช้อัตราเบี้ยประกันภัยตามอัตราเบี้ยสำเร็จรูปที่เคยใช้ก่อนหน้านี้ชั่วคราว โดยทุกท่านยังสามารถสอบถามอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับงานโอนย้ายผ่านเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ โดยจะพิจารณาทุนประกันและเสนออัตราเบี้ยประกันภัยเป็นกรณี ๆ ไป

สำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการกับผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์ บริษัทฯ ยังคงรับประกันภัยและดูแลลูกค้าทุกรายที่เข้าร่วมโครงการกับผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์ ตามพันธกิจที่มีต่อคู่ค้าและลูกค้า

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำลังศึกษาข้อมูลเพื่อให้สามารถนำเสนออัตราเบี้ยประกันภัยและทุนประกันภัยที่เหมาะสมได้ในอนาคต 


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง