TNN ไม้กวาดรักษ์โลก ผลิตจากขวดน้ำอัดลม

TNN

รายการ TNN

ไม้กวาดรักษ์โลก ผลิตจากขวดน้ำอัดลม

เกษตรกรจังหวัดขอนแก่น ตั้งกลุ่มทำไม้กวาดพลาสติก สร้างรายได้งาม จนผลิตแทบไม่ทัน I เรื่องดีดีทั่วไทย

"ไม้กวาดที่รังสรรค์จากพลาสติกเหลือใช้" ไม่ว่าจะเป็น ขวดน้ำดื่ม และขวดน้ำอัดลมที่ถูกกองทิ้งไว้จำนวนมาก เป็นผลงานของมาชิกกลุ่มไม้กวาดรักษ์โลก ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ทั้งหมดนี้ เกิดจากแนวคิดของนายบุญสี ศรีกุล อายุ 67 ปี ประธานกลุ่มไม้กวาดรักษ์โลก จ.ขอนแก่น ที่ชวนสมาชิกในกลุ่มรวมตัวกัน


ผลิตไม้กวาด เพื่อจำหน่ายสร้างรายได้สู่ชุมชน


นายบุญสี เล่าถึงจุดเริ่มต้นของการตั้งกลุ่มไม้กวาดรักษ์โลก ว่า ตนเคยทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้า แต่หลังเกษียณ มีโอกาสไปช่วยงานนายกอบต.บ้านดง ทำโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล และหาแนวทางเพิ่มรายได้จากขยะพลาสติก โดยเฉพาะขวดน้ำอัดลม 


จึงคิดหาวิธีที่เกี่ยวกับการสร้างอาชีพ สร้างรายได้จากขวดพลาสติก 


ส่วนขั้นตอน เริ่มจากการหาขวดพลาสติกขนาด 1.5 ลิตร// จากนั้น ตัดก้นขวด, ล้างขวด, ตัดขวดให้เป็นเส้น, ตรึงเส้นเข้าแบบพิมพ์, ต้มเส้นพลาสติก, ตัดแต่งเส้นพลาสติก, นับเส้น, ถักลายหางงู และประกอบด้าม


ราคาขายด้ามละ 100 บาท ขายให้กับประชาชนในพื้นที่และขายทางออนไลน์ สร้างรายได้เสริมจากอาชีพเกษตรกรรม สูงสุด 8,000 บาทต่อเดือน


นอกจากที่นี่จะเป็นจุดจำหน่ายไม้กวาด สร้างรายได้แล้ว ยังถูกยกระดับให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน เพื่อนำไปต่อยอดสร้างอาชีพ


ข่าวแนะนำ