TNN สวยแปลกตา"รั้วไหทองคำ"วัดสระเพลง I เรื่องดีดีทั่วไทย

TNN

รายการ TNN

สวยแปลกตา"รั้วไหทองคำ"วัดสระเพลง I เรื่องดีดีทั่วไทย

ดีดี้ พาไปเช็กอิน "วัดดังโคกเจริญ" จ.ลพบุรี ไอเดียเก๋ นำไหปลาร้ามาสร้างรั้ววัด สร้างความมหัศจรรย์ หนึ่งเดียวในโลก

 หนึ่งเดียวในโลก รั้วไหทองวัดสระเพลง"แห่ง ต.ยางราก อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี ที่ภายในวัดถูกรายล้อมไปด้วยไหสีทองจำนวนมาก  ทั้งหมดนี้เป็นไอเดียของอดีตเจ้าอาวาสวัดสระเพลง ที่เริ่มต้นจากการขอเรี่ยไรไหปลาร้า ไหดองผัก และ ไหต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อนำมาใช้ประดับตกแต่งห้องน้ำในวัด 


โดยหลังจากท่านอดีตเจ้าอาวาสวัด ประกาศขอเรี่ยไรออกไป ปรากฎว่ามีชาวบ้านต่างนำไหมาบริจาคกันจำนวนมากกว่า 500 ใบ จึงนำมาสร้างรั้ววัดด้วยไหสีทอง จนกลายเป็นประติมากรรมไหสีทองที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนที่ไหน ใครเห็นเป็นอันต้องสะดุดตา


ส่วนรูปแบบของประติมากรรมไหสีทอง จะต้องวางไหเป็นรูปตัวแอลล้อมรอบวัด โดยทางวัดใช้เวลาก่อสร้างนานกว่า 2 ปี จึงจะแล้วเสร็จสวยงามอย่างที่เห็น เนื่องจาก ต้องมีการเจาะฝังไหกับฐานรั้ว พร้อมนำปูเทลงไปในไห เพื่อป้องกันไม่ให้ยุงลายลงไปวางไข่ และป้องกันการกระแทก จนได้รับความเสียหาย ก่อนที่จะใช้สี


เหลืองทาลงไปที่ไห 


ส่วนวัตถุประสงค์ของการสร้างประติมากรรม "รั้วไหปลาร้าทอง" รอบวัดเช่นนี้ ชาวบ้านในพื้นที่ ระบุว่า ทางอดีตเจ้าอาวาสสร้างขึ้นเพื่อต้องการให้ที่นี่เป็นแหล่งอนุรักษ์ไหปลาร้า รวมถึงต้องการยกระดับให้เป็นแลนต์มาร์กท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดลพบุรีที่มีความสวยงาม และแปลกตาจากรั้ววัดทั่วๆไปอีกด้วย 


หากใครต้องการเข้ามาชมรั้วไหปลาร้าทอง หนึ่งเดียวในโลก แวะมาได้ที่ วัดสระเพลง ต.ยางราก อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี


เรียบเรียง : อัญธิญาน์ เนติระพีศักดิ์

ข่าวแนะนำ