TNN online (คลิป) CPF มอบอาหารคุณภาพปลอดภัย ให้น้องๆ อิ่มอร่อย ที่ทำเนียบรัฐบาล

TNN ONLINE

รายการ TNN

(คลิป) CPF มอบอาหารคุณภาพปลอดภัย ให้น้องๆ อิ่มอร่อย ที่ทำเนียบรัฐบาล

(คลิป) CPF มอบอาหารคุณภาพปลอดภัย ให้น้องๆ อิ่มอร่อย ที่ทำเนียบรัฐบาล

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ มาร่วมที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาลเช่นกัน โดยมอบผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพปลอดภัยพร้อมรับประทาน ได้แก่ ไข่ต้มซีพี นักเก็ตไก่คลาสสิก และนักเก็ตไก่ดับเบิ้ลชีส ให้น้องๆ อิ่มอร่อย รับโปรตีนชั้นดี พร้อมทำทุกกิจกรรมอย่างเต็มที่ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย ตั้งจุดล้างมือรอบบริเวณงานอย่างเคร่งครัด โดยมี นางสาวสุชาดา วีระเมธีกุล รองกรรมการผู้จัดการ ด้านการตลาดกลาง ซีพีเอฟ ร่วมมอบ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง