TNN online (คลิป) “กรมปศุสัตว์” จับมือทุกภาคส่วน เดินหน้ามาตรการป้องกันปัญหาหมูเถื่อน

TNN ONLINE

รายการ TNN

(คลิป) “กรมปศุสัตว์” จับมือทุกภาคส่วน เดินหน้ามาตรการป้องกันปัญหาหมูเถื่อน

(คลิป) “กรมปศุสัตว์” จับมือทุกภาคส่วน เดินหน้ามาตรการป้องกันปัญหาหมูเถื่อน

อธิบดีกรมปศุสัตว์ เผยมาตรการป้องกันและลดการลักลอบนำเข้าสุกร ให้มั่นใจทุกภาคส่วนดำเนินการร่วมกัน หากพบผู้กระทำผิดนำเข้าผิดกฎหมาย พร้อมเพิกถอนใบอนุญาตทันที