TNN online (คลิป) สมาคมผู้เลี้ยงสุกรฯ เผยปัญหารอบด้าน ขอกลไกตลาดทำงานเสรี

TNN ONLINE

รายการ TNN

(คลิป) สมาคมผู้เลี้ยงสุกรฯ เผยปัญหารอบด้าน ขอกลไกตลาดทำงานเสรี

(คลิป) สมาคมผู้เลี้ยงสุกรฯ เผยปัญหารอบด้าน ขอกลไกตลาดทำงานเสรี

นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ เผยปัจจุบันผู้เลี้ยง ประสบปัญหารอบด้าน ทั้งต้นทุนการผลิตสูง โรคและอากาศร้อนทำผลผลิตเสียหาย ปริมาณหมูออกสู่ตลาดน้อย สวนทางกับการบริโภคที่เพิ่มขึ้น ซ้ำยังมีขบวนการลักลอบนำเข้าเนื้อหมู สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจชาติ กระทบผู้บริโภค และทำลายเกษตรกรไทย


นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ เผยปัจจุบันผู้เลี้ยง ประสบปัญหารอบด้าน ทั้งต้นทุนการผลิตสูง โรคและอากาศร้อนทำผลผลิตเสียหาย ปริมาณหมูออกสู่ตลาดน้อย สวนทางกับการบริโภคที่เพิ่มขึ้น ซ้ำยังมีขบวนการลักลอบนำเข้าเนื้อหมู สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจชาติ กระทบผู้บริโภค และทำลายเกษตรกรไทย


วอนภาครัฐยกเลิกควบคุมราคาสินค้าปศุสัตว์ ควรปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาด สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง