TNN online เช็กก่อน! เปิด 4 จุดบอดรถบรรทุกที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องระวัง

TNN ONLINE

ยานยนต์

เช็กก่อน! เปิด 4 จุดบอดรถบรรทุกที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องระวัง

เช็กก่อน! เปิด 4 จุดบอดรถบรรทุกที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องระวัง

สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก เตือนระวัง 4 จุดบอดรถบรรทุก อันตรายที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรหลีกเลี่ยง เพื่อลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ

วันนี้ (10 พ.ย.64) สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก ให้คำแนะนำการขับขี่รถจักรยานยนต์กรณีขับขี่อยู่ใกล้กับรถบรรทุก โดยระบุว่า

ระวัง 4 จุดบอดรถบรรทุก อันตรายที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรหลีกเลี่ยง เพื่อลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความปลอดภัยให้ตัวคุณ และผู้ร่วมใช้รถใช้ถนน จึงอยากให้ผู้ขับขี่ใส่ใจขับ ลดพฤติกรรมเสี่ยง หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ใกล้พื้นที่จุดบอดรถบรรทุกในทุกกรณีเพื่อการขับขี่ปลอดภัย

โดย 4 จุดบอดรถบรรทุก มีดังนี้ 


จุดที่ 1 ด้านหน้า ของรถบรรทุก 

เนื่องจากความสูงของตัวรถ ทำให้บดบังทัศนวิสัยในการมองเห็น สิ่งสำคัญที่ต้องระวังคือ "การเว้นระยะปลอดภัย เผื่อระยะเบรกของรถบรรทุก" ไม่ควรขับรถอยู่พื้นที่ด้านหน้าในระยะประชิด 


จุดที่ 2 ด้านขวา ของรถบรรทุก 

ความสูงของตัวรถ ทำให้บดบังทัศนวิสัยในการมองเห็น ผู้ขับรถบรรทุกจะเห็นรถก็ต่อเมื่ออยู่ในรัศมีของกระจกมองข้าง เมื่อรถบรรทุกต้องการเลี้ยวเปลี่ยนช่องทาง และมองไม่เห็นรถของเราในจุดนี้ อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้


จุดที่ 3 ด้านซ้าย ของรถบรรทุก

เป็นพื้นที่อันตรายที่สุด เพราะเป็นมุมที่ผู้ขับรถบรรทุกมีทัศนวิสัยแคบมาก ด้วยระยะของกระจกมองข้างด้านซ้ายที่อยู่ห่างกับตัวคนขับรถ ควรหลีกเลี่ยงการขับรถขึ้นมาชิดบริเวณพื้นที่ในจุดนี้ 


จุดที่ 4 ด้านหลัง ของรถบรรทุก

ไม่ควรขับรถจักรยานยนต์ตามหลังบรรทุก เนื่องจากรถบรรทุกมีสินค้า หรือตู้คอนเทนเนอร์อยู่ด้านหลัง ทำให้ “กระจกมองหลังไม่สามารถมองเห็นด้านหลังของรถได้” ควรเว้นระยะปลอดภัย เผื่อการเบรกกะทันหัน และการถอยหลังของรถบรรทุก 

สิ่งสำคัญที่สุด คือ การสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ทั้งผู้ขับและผู้ซ้อน เพื่อช่วยป้องกัน ลดการบาดเจ็บและป้องกันการสูญเสียชีวิต 


เช็กก่อน! เปิด 4 จุดบอดรถบรรทุกที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องระวัง


ข้อมูลจาก สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก

ภาพจาก สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง