TNN online รถสวมทะเบียนคืออะไร กรณีใดเข้าข่ายกระทำผิด!

TNN ONLINE

ยานยนต์

รถสวมทะเบียนคืออะไร กรณีใดเข้าข่ายกระทำผิด!

รถสวมทะเบียนคืออะไร กรณีใดเข้าข่ายกระทำผิด!

การนำหมายเลขทะเบียนที่ทางราชการออกให้ไปใช้กับรถคันอื่น ย่อมเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ในความผิดฐานปลอมเอกสาร ใช้เอกสารปลอม ตามมาตรา 265 ผู้ใดปลอมเอกสารสิทธิ หรือเอกสารราชการ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 5 ปี

ปฏิเสธไม่ได้ว่าในเมืองไทย มีรถที่ สวมทะเบียนปลอม วิ่งอยู่ในท้องถนนจำนวนไม่น้อย ด้วยเพราะปริมาณรถยนต์ที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ยากในการสืบสวน ทำให้บ่อยครั้งเราเห็นคนออกมาร้องเรียนว่ามีรถทะเบียนซ้ำกัน ถูกนำไปใช้กระทำความผิดหรือทำผิดกฏจราจร โดยเจ้าของตัวจริงไม่รู้เรื่อง

การกระทำความผิด ด้วยการสวมทะเบียนหรือทำทะเบียนปลอมขึ้นมาเพื่อติดตั้งกับรถคันอื่นๆ ที่เป็นข่าวและทำเป็นขบวนการพบได้บ่อยๆ 3 กรณี คือ นำเฉพาะแผ่นป้ายทะเบียน-ป้ายภาษี ของรถยนต์คันอื่นมาใส่รถอีกคัน โดยไม่ดัดแปลงเลขตัวถัง-เลขเครื่องยนต์ (กรณีนี้ใกล้เคียงกับของดาราสาวที่เป็นข่าว)

กรณีที่ 2 คือ รถยนต์สวมทะเบียน ซึ่งเป็นรถยนต์ที่ขออนุญาตนำเข้าอย่างถูกต้อง แต่นำทะเบียนรถยนต์คันอื่นมาสวมแทน โดยมากมักเป็นรถที่ประสบอุบัติเหตุทั้งคัน แล้วทางอู่จะซื้อซากมาในราคาถูก จากนั้นนำทะเบียนไปสวมรถยนต์คันอื่นแทน รถยนต์ประเภทนี้มักจะเป็นรถยนต์ที่ถูกขโมยมา แล้วมีการขูดทำลายหมายเลขเครื่องยนต์ และหมายเลขตัวถังรถยนต์ หรือเลขแชสซีส์ เพื่อตอกหมายเลขเครื่องยนต์และหมายเลขตัวถังรถยนต์ใหม่ ให้เหมือนกับเลขที่ระบุไว้ในเล่มทะเบียน

กรณีสุดท้าย รถยนต์สวมทะเบียน เป็นรถยนต์ที่ไม่ได้ขออนุญาตนำเข้าอย่างถูกต้อง หรือไม่ผ่านกระบวนการชำระภาษีหรือค่าธรรมเนียมการจดประกอบ และนำทะเบียนรถยนต์คันอื่นมาสวมแทน ด้วยการขูดทำลายหมายเลขเครื่องยนต์-เลขตัวถังรถยนต์ หรือเลขแชสซีส์ เพื่อตอกหมายเลขเครื่องยนต์-เลขตัวถังรถยนต์ใหม่ ให้เหมือนกับเลขที่ระบุไว้ในเล่มทะเบียน หรือใช้วิธีการตัดเลขแชสซีแล้วนำมาตัดต่อเข้ากับแชสซีของรถยนต์ที่ต้องการสวมทะเบียน

โดยผลจากขบวนการสวมทะเบียน ทำให้บ่อยครั้งเรามักเห็นข่าวมีผู้เสียหายออกมาร้องเรียนกับหน่วยงานภาครัฐ ว่าอยู่ดีๆ มีใบสั่งส่งมาที่บ้าน เพราะทำผิดฐานขับเร็วเกินกฎหมายกำหนด ทั้งที่วันเวลานั้น เจ้าของรถตัวจริงยังไม่ได้ขับรถไปยังจุดที่กระทำความผิดใดๆ ที่สำคัญตัวเลขแผ่นป้ายทะเบียนดันเหมือนกันเสียอีก แต่รถดันเป็นคนละรุ่นคนละยี่ห้อ หรือบางเคสหนักหน่อย รถที่มีเลขทะเบียนเหมือนรถตัวเองดันมีเป็นรถที่ใช้ถูกนำไปกระทำความผิดก่ออาชญากรรมในลักษณะต่างๆ

สุดท้าย จนท.ตรวจพบได้ความว่า รถคันที่ทำผิดตามภาพใบสั่ง หรือถูกใช้ก่ออาชญากรรมดันนั้นใช้หมายเลขทะเบียนที่ถูกปลอมแปลงโดยมิจฉาชีพและนำไปติดกับรถอีกคันเพื่อใช้สวมทะเบียนปลอม

โดยทางกรมการขนส่งทางบก ได้ชี้แจงว่า แผ่นป้ายทะเบียนรถ นับเป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้ ใช้เฉพาะสำหรับรถคันที่แจ้งจดทะเบียนไว้ 1 คัน ต่อ 1 หมายเลขทะเบียนเท่านั้น โดยข้อมูลหมวดอักษร หมายเลขทะเบียน จังหวัด ที่ปรากฏในเล่มทะเบียนรถและป้ายวงกลมต้องถูกต้องและตรงกัน

สาเหตุที่ถูกสวมแผ่นป้ายทะเบียน เพราะเป็นรถผิดกฎหมาย ประเภทรถที่เอาไปจำนำกับนายทุน รถจำนองหนี้ในบ่อนพนัน รถที่ขาดผ่อนส่งชำระงวด มีการปล่อยออกมาในตลาดมืดให้พวกใต้ดินเอารถไปขาย โดยจะสวมป้ายทะเบียนปลอมตรงกับรุ่นและสีรถยี่ห้อเดียวกัน เพื่อเป็นการอำพรางเพื่อก่ออาชญากรรมหรือกระทำความผิด

กรณีการทำหมายเลขทะเบียนรถขึ้นเองโดยไม่มีสิทธิใช้หมายเลขทะเบียนนั้น เจ้าของรถและผู้ที่ทำแผ่นป้ายนั้นขึ้นย่อมมีความผิดฐานปลอมเอกสารราชการ และใช้เอกสารราชการปลอม ซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 5 ปี และปรับตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 100,000 บาท ตามมาตรา 265 ประกอบมาตรา 268 แห่งประมวลกฎหมายอาญา

ส่วนกรณีที่มีการนำหมายเลขทะเบียนที่ทางราชการออกให้ไปใช้กับรถคันอื่น ย่อมเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ในความผิดฐานปลอมเอกสาร ใช้เอกสารปลอม ตามมาตรา 265 ผู้ใดปลอมเอกสารสิทธิ หรือเอกสารราชการ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 5 ปี และปรับตั้งแต่ 1,000-10,000 บาท และมาตรา 67 ความผิดตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 หากเป็นป้ายที่ทางราชการออกให้จริง มีความผิดฐานเอาป้ายทะเบียนคันอื่นมาติด และอาจจะมีฐานความผิดอื่นตามพฤติการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง