TNN online สมาคมหลักทรัพย์ไทย ร่วมใจต้านภัยโควิด บริจาค 27.6 ล้าน

TNN ONLINE

กิจกรรม&ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมหลักทรัพย์ไทย ร่วมใจต้านภัยโควิด บริจาค 27.6 ล้าน

สมาคมหลักทรัพย์ไทย ร่วมใจต้านภัยโควิด บริจาค 27.6 ล้าน

สมาคมหลักทรัพย์ไทย เปิดโครงการ ASCO ร่วมใจต้านภัย COVID-19 บริจาค 27.6 ล้านบาท ให้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย  นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย หรือ ASCO เป็นตัวแทนสมาชิกสมาคม  มอบเงินบริจาคจำนวน 27.6 ล้านบาท จากโครงการ ASCO ร่วมใจต้านภัย COVID-19 ให้กับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ มอบให้กับหน่วยงานด้านสาธารณสุขทั่วประเทศที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาและป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ (กลาง)  นายกสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นผู้รับมอบ ณ  รพ.วชิรพยาบาล

สมาคมหลักทรัพย์ไทย ร่วมใจต้านภัยโควิด บริจาค 27.6 ล้าน