TNN online Tceb ไลออนส์สากลจัดประชุมใหญ่ในรูปแบบ"ไฮบริด" ครั้งแรกสำเร็จเกินคาด (คลิป)

TNN ONLINE

กิจกรรม&ข่าวประชาสัมพันธ์

Tceb ไลออนส์สากลจัดประชุมใหญ่ในรูปแบบ"ไฮบริด" ครั้งแรกสำเร็จเกินคาด (คลิป)

Tceb ไลออนส์สากลจัดประชุมใหญ่ในรูปแบบไฮบริด ครั้งแรกสำเร็จเกินคาด (คลิป)

Tceb ไลออนส์สากลจัดประชุมใหญ่ในรูปแบบ"ไฮบริด" ครั้งแรกสำเร็จเกินคาด

ไลออนส์สากลปลื้มความสำเร็จในการจัดประชุมใหญ่ครั้งสำคัญ ในภาวะการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอก 3 ภายใต้รูปแบบ “ไฮบริด อีเวนต์” ยึดแนวมาตรฐานความปลอดภัย  ที่ถูกสุขอนามัยตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคที่ทางราชการกำหนด ช่วยสร้างเศรษฐกิจแก่ท้องถิ่น และกระจายรายได้สู่ภูมิภาค โดยได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดนครราชสีมาและ “ทีเส็บ” อีกทั้ง ยังเป็นบทพิสูจน์ให้เห็นศักยภาพความพร้อมของจังหวัดนครราชสีมา เมืองไมซ์ซิตี้ของประเทศไทย ในการรองรับการจัดประชุมไมซ์อย่างเต็มรูปแบบ