TNN online เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมแถลงข่าว “ศิริราชรวมพลังภาครัฐ เอกชน ฉีดวัคซีนโควิด-19 สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ประชาชน”

TNN ONLINE

กิจกรรม&ข่าวประชาสัมพันธ์

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมแถลงข่าว “ศิริราชรวมพลังภาครัฐ เอกชน ฉีดวัคซีนโควิด-19 สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ประชาชน”

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมแถลงข่าว “ศิริราชรวมพลังภาครัฐ เอกชน ฉีดวัคซีนโควิด-19 สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ประชาชน”

โรงพยาบาลศิริราช ร่วมกับ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร  สภาหอการค้าไทย เพิ่มจุดฉีดวัคซีนภายนอกโรงพยาบาล  ที่ไอคอนสยาม และ  ทรู ดิจิทัล พาร์ค  ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีสุขภาพแข็งแรง หรือมีโอกาสเกิดอาการข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนน้อย ให้สามารถเข้าถึงการรับวัคซีนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

กรุงเทพฯ 20 พฤษภาคม 2564 - โรงพยาบาลศิริราช จัดงานแถลงข่าว “ศิริราชรวมพลังภาครัฐ เอกชน ฉีดวัคซีนโควิด-19 สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ประชาชน โดยร่วมกับ สำนักอนามัย กทม. และสภาหอการค้าไทย เพิ่มจุดฉีดวัคซีนภายนอกโรงพยาบาลให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีสุขภาพแข็งแรง หรือมีโอกาสเกิดอาการข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนน้อย ให้สามารถเข้าถึงการรับวัคซีนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

ในโอกาสนี้ คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ เข้าร่วมแถลงข่าวกับ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ม.มหิดล, รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์  ผอ.รพ.ศิริราช, คุณสนั่น  อังอุบลกุล  ประธานกรรมการหอการค้าไทยฯ พร้อมด้วย คุณสุพจน์  ชัยวัฒน์ศิริกุล  กรรมการผู้จัดการ ไอคอนสยาม โดย เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมสนับสนุนภารกิจฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโควิด-19 ซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติที่สำคัญ เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่อย่างเร็วที่สุด

และจะเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้เศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และวิถีชีวิตของคนไทยกลับคืนสู่สภาวะปกติ ซึ่งหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ “ทรู ดิจิทัล พาร์ค” จะเป็นพื้นที่ฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลที่ทันสมัยที่สุด ทั้งเครือข่าย True 5G, 4G และ WiFi แพลตฟอร์มการจัดคิว และหุ่นยนต์เพื่อบริการประชาชนด้านต่างๆ

ตลอดจนติดตั้งเซ็นเซอร์และอุปกรณ์ IoT เชื่อมต่อแพลตฟอร์มตรวจสอบความหนาแน่นของผู้เข้ารับวัคซีนในพื้นที่ และรายงานผ่านแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์  โดยเปิดบริการฉีดวัคซีนในพื้นที่บริเวณลานนอกอาคาร ชั้น 1 และ ชั้น 2  ที่เปิดโล่ง อากาศถ่ายเทสะดวก จัดเว้นระยะห่าง  เดินทางสะดวก คาดว่าจะสามารถรองรับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการได้ราว 1,000 คนต่อวัน