TNN online สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "ผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์" รุ่น 5

TNN ONLINE

กิจกรรม&ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "ผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์" รุ่น 5

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์ รุ่น 5

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) จัดอบรม โครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 5” ฟรี สำหรับนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 10-13 กันยายน 2563

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) จัดอบรม โครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 5” ฟรี สำหรับนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 10-13 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี สำหรับโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนหลักจาก บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)


โครงการเชิงปฏิบัติการผู้ผลิตข่าวดิจิทัลรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 5 หรือ “Young Digital News Providers” นั้นเป็นโครงการอบรมสำหรับนิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ สาขานิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์ สาขาประชาสัมพันธ์หรือสื่อสารการตลาด, สาขาการออกแบบสื่อดิจิทัล, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป เพื่อเรียนรู้ทุกมิติของการผลิตข่าวบนโลกดิจิทัล อาทิ ทิศทางในการนำเสนอข่าวสารและพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคดิจิทัล,การใช้เครื่องมือบนเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ, การนำเสนอในรูปแบบมัลติมีเดีย, เรียนรู้จริยธรรมการนำเสนอข่าวที่ถูกต้องและเหมาะสม, การวางแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ข่าว, การสร้างสรรค์และออกแบบเว็บไซต์ข่าวให้น่าสนใจ รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจ เปิดมุมมอง และความคิดสร้างสรรค์ให้กับนิสิต นักศึกษา

อีกทั้งจัดให้มีการประกวด “เว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติยอดเยี่ยม” ระดับอุดมศึกษา โดยให้นิสิต นักศึกษาส่งผลงานจริงเข้าประกวดหลังจากได้ฝึกอบรมไปแล้ว ก่อนที่จะก้าวไปสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ


สำหรับนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการ สามารถส่งใบสมัคร หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณธัญฉัต วจีเกษม โทรศัพท์ 081 700 2601 อีเมล์ [email protected]

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2563

ประกาศผลผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรม ในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 หน้าเว็บไซต์ www.sonp.or.th และ https://www.facebook.com/SONPThai/

เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE