TNN BRANDi ร่วมมือ WEF ประกาศโมเดลการเติบโตแห่งอนาคต

TNN

กิจกรรม&ข่าวประชาสัมพันธ์

BRANDi ร่วมมือ WEF ประกาศโมเดลการเติบโตแห่งอนาคต

BRANDi ร่วมมือ WEF ประกาศโมเดลการเติบโตแห่งอนาคต

BRANDi ร่วมมือ WEF ประกาศโมเดลการเติบโตแห่งอนาคต ในงาน Summer Davos

การประชุม 15th Annual Meeting of New Champions 2024 หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Summer Davos ณ ศูนย์การประชุม Future Convention Center ที่เมืองต้าเหลียน สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 25 ถึง 27 มิถุนายน ที่ผ่านมา ถือเป็นงานสัมมนาของสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) ที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองรองจากงานประชุมที่ดาวอส สวิตเซอร์แลนด์ ในช่วงต้นปี โดยภายในงานมีผู้นำทั่วโลกจากทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจเข้าร่วมมากกว่า 1,600 คน ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศไทย 18 ท่านเข้าร่วมด้วย หัวข้อการประชุมจึงมุ่งเน้นไปที่ประเด็นเกี่ยวกับ “พรมแดนใหม่ของการเติบโต” (Next Frontiers for Growth) ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดต่างร่วมมือกันผ่านการพูดคุยและพิจารณา เพื่อหาวิธีทางในการปรับตัวเข้ากับโลกที่พัฒนาอย่างรวดเร็วนี้

BRANDi ร่วมมือ WEF ประกาศโมเดลการเติบโตแห่งอนาคต

ธีมของงานดังกล่าว เป็นการตอกย้ำถึงจุดมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ของ BRANDi ซึ่งสอดคล้องเป็นอย่างมากกับความต้องการของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แนวคิด “Sustainomy” ซึ่งชี้แนะแนวทางใหม่เพื่อสร้างคุณค่าและระเบียบโลกชุดใหม่ ที่เสริมความแข็งแรงให้กับเศรษฐกิจเดิม ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม และผลักดันการเติบโตของระบบนิเวศครั้งใหม่

BRANDi ร่วมมือ WEF ประกาศโมเดลการเติบโตแห่งอนาคต

คุณปิยะชาติ (อาร์ม) อิศรภักดี ในฐานะนักธุรกิจไทยเพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมในฐานะสมาชิกของสภาอนาคตโลก (Global Future Council) ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการร่วมกำหนดทิศทางในประเด็นสำคัญต่างๆ ของโลก ได้แสดงวิสัยทัศน์ในงาน ผ่านการปาฐกถา 3 หัวข้อสำคัญ ได้แก่

 

โมเดลการเติบโตแห่งอนาคต (Next-Generation Growth Models):

ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เทรนด์ทางเทคโนโลยี ภูมิรัฐศาสตร์ และสังคม ล้วนสร้างความเปลี่ยนแปลง ต่อสภาพภูมิทัศน์พื้นฐานของโลก นำไปสู่การถือกำเนิดของโมเดลหลากหลาย ที่สร้างการเติบโตที่แปลกใหม่ ไม่ทอดทิ้งใครไว้เบื้องหลัง ยั่งยืน และมั่นคง กว่า 11 ปี BRANDi ได้เป็นส่วนสำคัญในการสร้างเศรษฐกิจโลกที่ดีขึ้น ผ่านการวางรากฐานสู่การเติบโตที่ไม่เหมือนใคร ด้วยกลยุทธ์และการปรับใช้กลยุทธ์ ที่เตรียมพร้อมสำหรับอนาคตให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ในการปาฐกถาเกี่ยวกับหัวข้อดังกล่าว คุณอาร์มได้นำเสนอแนวทางให้ผู้เข้าร่วมได้เห็นภาพของโมเดลการเติบโตในปัจจุบัน และชี้นำไปที่การเปลี่ยนผ่านไปสู่โมเดลการเติบโตแห่งอนาคต ซึ่งเน้นย้ำความสำคัญของการมีส่วนร่วมระหว่างผู้คน ภาครัฐ และภาคเอกชน โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ความกระจ่างเกี่ยวกับแนวทางการเติบโตในอนาคตของเศรษฐกิจโลก

 

ผู้ประกอบการเชิงนิเวศ (Ecopreneurship):

ผู้ประกอบการเชิงนิเวศ หรือ Ecopreneurship คือการผสมกันระหว่างความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) กับการดูแลสิ่งแวดล้อม (Environmental Stewardship) ซึ่งถือเป็นพลวัตสำคัญที่จะปรับสภาพภูมิทัศน์ทางธุรกิจได้ โดยคุณอาร์มได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ทั้งผู้นำภาคธุรกิจ และภาครัฐ รวมทั้งผู้ประกอบการภายใน (Intrapreneur) สามารถนำไปปรับใช้ เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน นอกจากนั้น คุณอาร์มยังชี้ให้เห็นถึงเส้นทาง ที่จะส่งเสริมให้ความเป็นผู้ประกอบการเชิงนิเวศกลายเป็นความปกติ (Mainstreaming) ในหลากหลายภาคส่วน และเพื่อสร้างเศรษฐกิจสีเขียวที่สามารถนำไปใช้ได้จริงได้อีกด้วย

 

วิสัยทัศน์สู่อนาคต: เป้าหมายระดับโลก (Horizon Scan: The Global Goals):

ในขณะที่กำหนดเวลาสำหรับการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals) ใกล้เข้ามาทุกที การบรรลุเป้าหมายเหล่านี้กลับยังคงเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่อยู่ คุณอาร์มจึงเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการผลักดันทั้งในแง่มุมการลงทุนและการตั้งเจตนารมณ์เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายภายในปี 2030 เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ทรงพลังสำหรับการเติบโตระยะยาวที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง อันจะสร้างอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับทุกคนให้เกิดขึ้นจริงได้

 

การมีส่วนร่วมในการประชุมในเวเวทีโลกครั้งนี้ของคุณอาร์มจึงตอกย้ำถึงความเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในระดับโลกอย่างชัดเจน BRANDi ร่วมมือ WEF ประกาศโมเดลการเติบโตแห่งอนาคต


BRANDi ร่วมมือ WEF ประกาศโมเดลการเติบโตแห่งอนาคต

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง