TNN online เครือซีพี ส่งมอบยาสมุนไพรจากโครงการ “ซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร” แก่กรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

TNN ONLINE

กิจกรรม&ข่าวประชาสัมพันธ์

เครือซีพี ส่งมอบยาสมุนไพรจากโครงการ “ซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร” แก่กรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

เครือซีพี ส่งมอบยาสมุนไพรจากโครงการ “ซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร”  แก่กรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

เครือซีพี ส่งมอบยาสมุนไพรจากโครงการ “ซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร” แก่กรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เพื่อแจกจ่ายประชาชนเสริมภูมิคุ้มกัน

เครือซีพี ส่งมอบยาสมุนไพรจากโครงการ “ซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร”  แก่กรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

ซีพี ร้อยเรียงความดี ส่งมอบความห่วงใยอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ “ซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร” ตามเจตนารมณ์ของ นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมสนับสนุนการแจกจ่ายฟ้าทะลายโจรยาสมุนไพรแคปซูล 30 ล้านเม็ด เพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนท่ามกลางสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในระลอกที่ผ่านมา

เครือซีพี ส่งมอบยาสมุนไพรจากโครงการ “ซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร”  แก่กรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดย นายสุเมธ  ภิญโญสนิท ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจพืชครบวงจร เป็นผู้แทนส่งมอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ให้แก่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 40,000 กระปุก หรือ 3 ล้านแคปซูล โดยมี นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงยาสมุนไพรไทยในการเสริมภูมิคุ้มกันป้องกันโรค

  เครือซีพี ส่งมอบยาสมุนไพรจากโครงการ “ซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร”  แก่กรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

เครือซีพี ยึดมั่นในหลักปรัชญาสามประโยชน์ มุ่งสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ และประชาชนมาเป็นลำดับแรก พร้อมนำศักยภาพจากทุกกลุ่มธุรกิจช่วยเหลือประเทศโดยเฉพาะในยามวิกฤต สำหรับยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร โครงการ "ซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร" ได้ดำเนินการผลิตตาม พ.ร.บ.ยาสมุนไพร และผ่านการรับรองการขึ้นทะเบียนยาสมุนไพรกับทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. ที่มีข้อกำหนดด้านปริมาณสารสำคัญ  Andrographolide ในวัตถุดิบอย่างเคร่งครัด ผ่านการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) จาก กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งการบรรจุแคปซูลยังได้รับรองมาตรฐานจาก GMP PIC/S ซึ่งเป็นมาตรฐานสำคัญของโรงงานผลิตยา รวมถึงมีการฉายรังสีแกมมาทุกแคปซูล เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีอายุเก็บได้ยาวนานขึ้น และคงคุณภาพของยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งมอบให้ประชาชนคนไทย เครือซีพี ส่งมอบยาสมุนไพรจากโครงการ “ซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร”  แก่กรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง