TNN online (คลิป) Save Our Seas ตอนที่ 11 ผู้ใหญ่แดง คนปลูกป่ารักษาแผ่นดิน

TNN ONLINE

กิจกรรม&ข่าวประชาสัมพันธ์

(คลิป) Save Our Seas ตอนที่ 11 ผู้ใหญ่แดง คนปลูกป่ารักษาแผ่นดิน

(คลิป) Save Our Seas ตอนที่ 11 ผู้ใหญ่แดง คนปลูกป่ารักษาแผ่นดิน

สัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมมารู้จัก “ผู้ใหญ่แดง” แกนนำผู้ปลูกป่าชายเลน พลิกฟื้นพื้นดินที่ถูกกัดเซาะจากน้ำทะเลในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม มานานกว่า 20 ปี จนพัฒนากลายเป็น “โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน” นอกจากนี้ยังเป็นแกนนำจัดตั้งธุรกิจเพื่อสังคม สร้างเครือข่ายการทำงาน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอนุรักษ์พัฒนาป่าชายเลน กลุ่มกองทุนธนาคารต้นไม้ และ กลุ่มแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่ง รวมถึงยังประยุกต์เทคโนโลยีมาต่อยอดอาชีพให้ชุมชนอีกด้วย

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง