TNN online รัฐมนตรีดิจิทัลญี่ปุ่น เยี่ยมชม “ทรู ดิจิทัล พาร์ค” ศูนย์กลางนวัตกรรมดิจิทัลที่ใหญ่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

TNN ONLINE

กิจกรรม&ข่าวประชาสัมพันธ์

รัฐมนตรีดิจิทัลญี่ปุ่น เยี่ยมชม “ทรู ดิจิทัล พาร์ค” ศูนย์กลางนวัตกรรมดิจิทัลที่ใหญ่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รัฐมนตรีดิจิทัลญี่ปุ่น เยี่ยมชม “ทรู ดิจิทัล พาร์ค” ศูนย์กลางนวัตกรรมดิจิทัลที่ใหญ่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รัฐมนตรีดิจิทัลญี่ปุ่น เยี่ยมชม “ทรู ดิจิทัล พาร์ค” ศูนย์กลางนวัตกรรมดิจิทัลที่ใหญ่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมดันเป็นต้นแบบพัฒนา Start Up ของญี่ปุ่นหนุนเศรษฐกิจประเทศ

รัฐมนตรีดิจิทัลญี่ปุ่น เยี่ยมชม “ทรู ดิจิทัล พาร์ค” ศูนย์กลางนวัตกรรมดิจิทัลที่ใหญ่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมดันเป็นต้นแบบพัฒนา Start Up ของญี่ปุ่นหนุนเศรษฐกิจประเทศ

รัฐมนตรีดิจิทัลญี่ปุ่น เยี่ยมชม “ทรู ดิจิทัล พาร์ค” ศูนย์กลางนวัตกรรมดิจิทัลที่ใหญ่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2566 นายทาโร โคโนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลของญี่ปุ่น และนายนาชิดะ คาซูยะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และคณะฯ เดินทางเยือนประเทศไทย เพื่อเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ทรู ดิจิทัล พาร์ค (True Digital Park) ในฐานะที่เป็น “ศูนย์กลางนวัตกรรมดิจิทัลและแหล่งบ่มเพาะ Start Up ที่ใหญ่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” เพื่อนำไปเป็นต้นแบบในการพัฒนา Start Up ของญี่ปุ่น ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญอีกประการในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของญี่ปุ่นให้เติบโต  พร้อมกันนี้ได้ร่วมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล และการบริหารธุรกิจเครือเจริญโภคภัณฑ์สู่องค์กรเทคคอมปานี กับผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ นำโดยประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการสุภกิต เจียรวนนท์ และประธานคณะผู้บริหารศุภชัย เจียรวนนท์

รัฐมนตรีดิจิทัลญี่ปุ่น เยี่ยมชม “ทรู ดิจิทัล พาร์ค” ศูนย์กลางนวัตกรรมดิจิทัลที่ใหญ่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลของญี่ปุ่นนายทาโร โคโนะ  และคณะฯ พร้อมด้วยนายนาชิดะ คาซูยะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย  ได้เข้าเยี่ยมชม ทรู ดิจิทัล พาร์ค โดยมีนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วย ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ประธานคณะผู้บริหาร ยุทธศาสตร์ข้อมูลและการสื่อสาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และนายธนสรณ์ ใจดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรู ดิจิทัล พาร์ค ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมทรู ดิจิทัล พาร์ค หรือ TDPK บนถนนสุขุมวิท 101/1 ถือเป็นแหล่งบ่มเพาะสตาร์ทอัพ และสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ซึ่งจะสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของ Tech Startup ในระดับภูมิภาค โดย TDPK โดดเด่นด้วยขนาดกว่า 230,000 ตารางเมตร และพร้อมด้วยระบบนิเวศสำหรับสตาร์ทอัพ (Startup Ecosystem) ที่สมบูรณ์แบบครบวงจรในพื้นที่เดียว

รัฐมนตรีดิจิทัลญี่ปุ่น เยี่ยมชม “ทรู ดิจิทัล พาร์ค” ศูนย์กลางนวัตกรรมดิจิทัลที่ใหญ่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในการเยือนประเทศไทยครั้งนี้ นายทาโร โคโนะ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลของญี่ปุ่น ได้กล่าวชื่นชมศักยภาพของ ทรู ดิจิทัล พาร์ค ที่เป็นพื้นที่สำคัญในการร่วมขับเคลื่อนดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน (Digital Transformation) ให้กับประเทศไทย  ภายใต้นโยบายภาครัฐที่จะส่งเสริมStart Up ในภูมิภาคและระดับโลกให้เข้ามาใช้ประเทศไทยเพื่อเป็นศูนย์กลางในการสร้างนวัตกรรม ทั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลให้เกิดขึ้นอย่างแข็งแกร่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในขณะเดียวกันจะนำรูปแบบของ ทรู ดิจิทัล พาร์คไปเป็นต้นแบบในการพัฒนา Start Up นำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของญี่ปุ่นให้เติบโตเพิ่มขึ้น


ขณะที่ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า ทรู ดิจิทัล พาร์ค เกิดขึ้นภายใต้นโยบายของรัฐเพื่อส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจดิจิทัล สร้างศักยภาพการแข่งขันให้กับประเทศไทยตลอดจนผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางในการสร้างนวัตกรรมโดยเฉพาะด้านดิจิทัลเทคโนโลยี โดยเครือซีพีและทรูจะผลักดันให้ทรู ดิจิทัล พาร์ค เป็น Cyber Tech District ต้นแบบย่านนวัตกรรม ซึ่งได้รวบรวมทั้งบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัย นักลงทุน หน่วยงานภาครัฐ และสตาร์ทอัพผู้ประกอบการเทค อยู่ร่วมกันในระบบนิเวศ เพื่อหลอมรวมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่จะสนับสนุนสตาร์ทอัพให้เกิดขึ้นและเติบโตได้อย่างยั่งยืน

รัฐมนตรีดิจิทัลญี่ปุ่น เยี่ยมชม “ทรู ดิจิทัล พาร์ค” ศูนย์กลางนวัตกรรมดิจิทัลที่ใหญ่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อนึ่งในการเยี่ยมทรู ดิจิทัล พาร์ค ครั้งนี้  ประธานคณะผู้บริหาร เครือซีพี ได้นำคณะรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัล ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชมศูนย์ True IDC Experience Center ที่อยู่ภายในทรู ดิจิทัล พาร์ค เฟส 2  และได้นำคณะสัมผัสประสบการณ์ Co-working Space ที่ตอบสนองวิถีชีวิตดิจิทัลของคนทำงานในปัจจุบันที่ต้องการความยืดหยุ่นในการทำงาน หลังจากนั้นได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล โดยมีประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานสุภกิต เจียรวนนท์ และประธานคณะผู้บริหาร ศุภชัย เจียรวนนท์ เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันแก่ท่านรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัล ประเทศญี่ปุ่น ท่านเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และคณะฯ ณ ห้องรับรอง อาคารทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก

รัฐมนตรีดิจิทัลญี่ปุ่น เยี่ยมชม “ทรู ดิจิทัล พาร์ค” ศูนย์กลางนวัตกรรมดิจิทัลที่ใหญ่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สำหรับทรู ดิจิทัล พาร์ค มีพื้นที่กว่า 230,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นฝั่งอีสต์และเวสต์ ทรู ดิจิทัล พาร์ค อีสต์ เปิดให้บริการเมื่อปี 2562 เป็นระบบนิเวศสำหรับStart Up แห่งแรกในประเทศไทย และทรู ดิจิทัล พาร์ค เวสต์ เปิดบริการปี 2565 ภายใต้แนวคิด "Tomorrow Life Campus" โดยแบ่งพื้นที่ให้บริการหลากหลาย ได้แก่ Co-working Space, Enterprise Space, Startup Innovation Space, Events and Business Services Space รวมถึงพื้นที่ส่วนของร้านค้า พื้นที่สำนักงานให้เช่าขนาดใหญ่ รวมทั้งบริการโซลูชั่นด้านไอโอที (IoT Solutions) และดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อรองรับการทำธุรกิจ อาทิ Cloud Computing และ ระบบ e-Payment เป็นต้น

ข่าวแนะนำ