TNN online (คลิป) “ธุรกิจสัตว์น้ำ CPF” ได้รับรอง ISO 56002 ยกมาตรฐานระบบการจัดการนวัตกรรมระดับโลก

TNN ONLINE

กิจกรรม&ข่าวประชาสัมพันธ์

(คลิป) “ธุรกิจสัตว์น้ำ CPF” ได้รับรอง ISO 56002 ยกมาตรฐานระบบการจัดการนวัตกรรมระดับโลก

(คลิป) “ธุรกิจสัตว์น้ำ CPF” ได้รับรอง ISO 56002 ยกมาตรฐานระบบการจัดการนวัตกรรมระดับโลก

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ โดยโรงเพาะฟักลูกกุ้ง JR จังหวัดตราด ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการนวัตกรรมในระดับสากล หรือ ISO 56002 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เดินหน้าสร้างความมั่นคงด้านอาหารตามวิสัยทัศน์ "ครัวของโลกอย่างยั่งยืน"

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง