TNN online (คลิป) “ผลิตภัณฑ์ไข่ไก่สด ซีพีเอฟ” รับฉลากลดโลกร้อน เป็นรายแรกของไทย

TNN ONLINE

กิจกรรม&ข่าวประชาสัมพันธ์

(คลิป) “ผลิตภัณฑ์ไข่ไก่สด ซีพีเอฟ” รับฉลากลดโลกร้อน เป็นรายแรกของไทย

(คลิป) “ผลิตภัณฑ์ไข่ไก่สด ซีพีเอฟ” รับฉลากลดโลกร้อน เป็นรายแรกของไทย

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ รับใบรับรองฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ หรือ "ฉลากลดโลกร้อน" จาก องค์การบริหารการจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. เป็นผลิตภัณฑ์ไข่ไก่รายแรกที่ได้รับรองเป็นสินค้าลดโลกร้อน ส่งเสริมผู้บริโภคร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อม และมุ่งสู่ Net Zero ในปี 2050

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง