TNN online "CP ตุรกี" ส่งพนักงานร่วมอำนวยความสะดวกทีมกู้ภัยไทย

TNN ONLINE

กิจกรรม&ข่าวประชาสัมพันธ์

"CP ตุรกี" ส่งพนักงานร่วมอำนวยความสะดวกทีมกู้ภัยไทย

CP ตุรกี ส่งพนักงานร่วมอำนวยความสะดวกทีมกู้ภัยไทย

"CP ตุรกี" ส่งพนักงานร่วมอำนวยความสะดวกทีมกู้ภัยไทย

ไม่เพียงแต่ "อาหารและเครื่องดื่ม" ปัจจัยจำเป็นในการเติมพลังงานให้ทีมกู้ภัย USAR THAILAND เท่านั้น แต่ "CP ตุรกี" ในกลุ่ม บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ยังจัด "ทีมสนับสนุน" ซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทฯ รวม 6 คน เป็นคนไทย 2 คน และคนท้องถิ่นอีก 4 คน เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านภาษาและการสื่อสาร ให้การปฏิบัติภารกิจของทีม USAR THAILAND ณ เมือง Hatay ในครั้งนี้ ได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น


ขณะเดียวกัน โรงครัวของ CP ตุรกีได้ปรุงอาหารช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับคำขอบคุณจากชาวเมืองอย่างไม่ขาดสาย สร้างความประทับใจของทีมงานทุกคนที่มีส่วนช่วยเติมกำลังกาย กำลังใจแก่ชาวตุรกี ท่ามกลางสถานการณ์อันเลวร้าย


CP ตุรกี ส่งพนักงานร่วมอำนวยความสะดวกทีมกู้ภัยไทย


CP ตุรกี ส่งพนักงานร่วมอำนวยความสะดวกทีมกู้ภัยไทย


CP ตุรกี ส่งพนักงานร่วมอำนวยความสะดวกทีมกู้ภัยไทย


CP ตุรกี ส่งพนักงานร่วมอำนวยความสะดวกทีมกู้ภัยไทย


CP ตุรกี ส่งพนักงานร่วมอำนวยความสะดวกทีมกู้ภัยไทย


CP ตุรกี ส่งพนักงานร่วมอำนวยความสะดวกทีมกู้ภัยไทย


CP ตุรกี ส่งพนักงานร่วมอำนวยความสะดวกทีมกู้ภัยไทย


CP ตุรกี ส่งพนักงานร่วมอำนวยความสะดวกทีมกู้ภัยไทย


CP ตุรกี ส่งพนักงานร่วมอำนวยความสะดวกทีมกู้ภัยไทย


CP ตุรกี ส่งพนักงานร่วมอำนวยความสะดวกทีมกู้ภัยไทย


CP ตุรกี ส่งพนักงานร่วมอำนวยความสะดวกทีมกู้ภัยไทย


CP ตุรกี ส่งพนักงานร่วมอำนวยความสะดวกทีมกู้ภัยไทย


CP ตุรกี ส่งพนักงานร่วมอำนวยความสะดวกทีมกู้ภัยไทย


CP ตุรกี ส่งพนักงานร่วมอำนวยความสะดวกทีมกู้ภัยไทย


CP ตุรกี ส่งพนักงานร่วมอำนวยความสะดวกทีมกู้ภัยไทย


CP ตุรกี ส่งพนักงานร่วมอำนวยความสะดวกทีมกู้ภัยไทย

CP ตุรกี ส่งพนักงานร่วมอำนวยความสะดวกทีมกู้ภัยไทย


CP ตุรกี ส่งพนักงานร่วมอำนวยความสะดวกทีมกู้ภัยไทย


CP ตุรกี ส่งพนักงานร่วมอำนวยความสะดวกทีมกู้ภัยไทย


CP ตุรกี ส่งพนักงานร่วมอำนวยความสะดวกทีมกู้ภัยไทย


CP ตุรกี ส่งพนักงานร่วมอำนวยความสะดวกทีมกู้ภัยไทย


CP ตุรกี ส่งพนักงานร่วมอำนวยความสะดวกทีมกู้ภัยไทย


CP ตุรกี ส่งพนักงานร่วมอำนวยความสะดวกทีมกู้ภัยไทย


CP ตุรกี ส่งพนักงานร่วมอำนวยความสะดวกทีมกู้ภัยไทย


CP ตุรกี ส่งพนักงานร่วมอำนวยความสะดวกทีมกู้ภัยไทย


CP ตุรกี ส่งพนักงานร่วมอำนวยความสะดวกทีมกู้ภัยไทย


CP ตุรกี ส่งพนักงานร่วมอำนวยความสะดวกทีมกู้ภัยไทย


CP ตุรกี ส่งพนักงานร่วมอำนวยความสะดวกทีมกู้ภัยไทย


CP ตุรกี ส่งพนักงานร่วมอำนวยความสะดวกทีมกู้ภัยไทย


CP ตุรกี ส่งพนักงานร่วมอำนวยความสะดวกทีมกู้ภัยไทย


CP ตุรกี ส่งพนักงานร่วมอำนวยความสะดวกทีมกู้ภัยไทย


CP ตุรกี ส่งพนักงานร่วมอำนวยความสะดวกทีมกู้ภัยไทย


CP ตุรกี ส่งพนักงานร่วมอำนวยความสะดวกทีมกู้ภัยไทย


CP ตุรกี ส่งพนักงานร่วมอำนวยความสะดวกทีมกู้ภัยไทย


CP ตุรกี ส่งพนักงานร่วมอำนวยความสะดวกทีมกู้ภัยไทย


CP ตุรกี ส่งพนักงานร่วมอำนวยความสะดวกทีมกู้ภัยไทย


CP ตุรกี ส่งพนักงานร่วมอำนวยความสะดวกทีมกู้ภัยไทย


CP ตุรกี ส่งพนักงานร่วมอำนวยความสะดวกทีมกู้ภัยไทย


CP ตุรกี ส่งพนักงานร่วมอำนวยความสะดวกทีมกู้ภัยไทย


CP ตุรกี ส่งพนักงานร่วมอำนวยความสะดวกทีมกู้ภัยไทย


CP ตุรกี ส่งพนักงานร่วมอำนวยความสะดวกทีมกู้ภัยไทย


CP ตุรกี ส่งพนักงานร่วมอำนวยความสะดวกทีมกู้ภัยไทย


CP ตุรกี ส่งพนักงานร่วมอำนวยความสะดวกทีมกู้ภัยไทย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง