TNN online สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 26 - 29 ธันวาคม 2565

TNN ONLINE

กิจกรรม&ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 26 - 29 ธันวาคม 2565

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 26 - 29 ธันวาคม 2565

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 26 - 29 ธันวาคม 2565

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 26 - 29 ธันวาคม 2565

ข้าวโพด : ราคาทรงตัว

 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ ราคาทรงตัวที่หาบละ 801 บาท เนื่องจากอยู่ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่

 ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนมีนาคม 2566 ราคาอยู่ที่ 670.75 เซนต์/บุชเชล ราคาปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูกในประเทศอาร์เจนตินา ล่าสุดกระทรวงเกษตรประกาศความคืบหน้าการเพาะปลูกข้าวโพดอยู่ที่ 68% เพิ่มขึ้นจาก 63% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ในขณะที่ข้าวโพดที่ถูกจัดอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากประเมินอยู่ที่ 15% ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกันค่อนข้างมาก ซึ่งในปีที่ผ่านมาประเมินอยู่ที่ 76% และสภาพอากาศค่อนข้างแห้งโดยมีปริมาณน้ำฝนเบาบาง ส่วนสภาพอากาศในประเทศบราซิลคาดการณ์ฝนดีเยี่ยมทั่วทุกเขตเพาะปลูกหลักยกเว้นเพียงรัฐตอนใต้บางส่วนที่ยังได้รับปริมาณน้ำฝนเบาบาง ด้านอุปสงค์มีคำสั่งซื้อข้าวโพดสหรัฐฯ จากประเทศญี่ปุ่น 7,500 ตัน สำหรับฤดูกาล 2565/66 

 แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว


ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

 กากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ราคาทรงตัวในระดับสูงที่กิโลกรัมละ 23.40 บาท สภาพอากาศที่แห้งแล้งในฝั่งประเทศบราซิลและอาร์เจนตินายังคงน่ากังวล ขณะที่มาตรการผ่อนคลายโควิดที่ประเทศจีนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ความต้องการซื้อปรับตัวขึ้น

 ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2565 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนมกราคม 2566 ราคาอยู่ที่ 1,486.75 เซนต์/บุชเชล และกากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนมกราคม 2566 ราคาอยู่ที่ 452.8 เหรียญสหรัฐฯ/ช็อตตัน ราคาปรับตัวสูงขึ้น หลังจากประเทศจีนได้ประกาศมาตรการผ่อนคลายการควบคุมโรคโควิดเพิ่มเติมเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ทำให้ตลาดคาดว่าอุปสงค์จากประเทศจีนจะกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งช่วงก่อนวันตรุษจีนในช่วงปลายเดือนมกราคม ส่วนในประเทศอาร์เจนตินาการเพาะปลูกถั่วเหลืองล่าสุดประกาศอยู่ที่ 70% เพิ่มขึ้น 8% จากสัปดาห์ที่ผ่านมาคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนยังไม่เพียงพอที่จะช่วยฟื้นฟูให้กลับมาเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคุณภาพถั่วเหลืองที่ถูกจัดอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากมีเพียง 12% เท่านั้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ 73% ในขณะที่ประเทศบราซิลสภาพอากาศดูดี มีปริมาณน้ำฝนสม่ำเสมอ ซึ่งจะส่งผลดีต่อผลผลิตในฤดูกาลนี้

 แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะทรงตัว


ปลาป่น : ราคาทรงตัว

 การจับปลาที่ประเทศเปรูอยู่ในช่วงหยุดยาว ขณะที่ประเทศจีนราคาซื้อปลาป่นทรงตัว ไม่มีการรายงานปริมาณซื้อหน้าท่าเรือและสต๊อกหน้าท่าเรือ โดยจะกลับมารายงานอีกครั้งหลังหยุดยาวเทศกาลปีใหม่

 ด้านสถานการณ์ราคาปลาป่นในประเทศ ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 52.00 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 46.70 บาท ขณะที่ปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 43.70 บาท

 สำหรับปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 43.20 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 โปรตีน ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 41.70 บาท

 แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว


ข้าว : ราคาทรงตัว

 ตลาดซื้อขายข้าวทั้งในประเทศและต่างประเทศสัปดาห์นี้ ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ยืนราคาที่ตันละ 492 เหรียญสหรัฐฯ และปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาทรงตัวที่ตันละ 424 เหรียญสหรัฐฯ

 ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาทรงตัวที่กระสอบละ 1,550 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ยืนราคาที่กระสอบละ 1,320 บาท

 แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว


สุกร : ราคาทรงตัว

 สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม ราคาสุกรขุนอยู่ที่ 96-100 บาทต่อกิโลกรัม ด้านลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 3,400 บาท (บวก/ลบ 96) 

 สภาวะการค้าสุกรขุนทั่วประเทศราคาเริ่มยืนแข็ง จากปัจจัยการท่องเที่ยวในช่วงของเทศกาลปีใหม่ 

 แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว


ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

 ราคาแนะนำไก่เนื้อมีชีวิต ณ หน้าฟาร์ม จากสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 40 บาท ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 19.50 บาท และลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 28.00 บาท 

 แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว 


ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

 ราคาแนะนำไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ ยืนราคาที่ฟองละ 3.40 บาท 

 แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง