TNN online มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ไถ่ชีวิตโคกระบือ 111 ตัว มอบให้แก่เกษตรกรพื้นที่ภาคอีสาน

TNN ONLINE

กิจกรรม&ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ไถ่ชีวิตโคกระบือ 111 ตัว มอบให้แก่เกษตรกรพื้นที่ภาคอีสาน

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ไถ่ชีวิตโคกระบือ 111 ตัว มอบให้แก่เกษตรกรพื้นที่ภาคอีสาน

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ไถ่ชีวิตโคกระบือ 111 ตัว มอบให้แก่เกษตรกรพื้นที่ภาคอีสาน ต่ออายุควายไทยให้ยืนยาวและยังช่วยเกษตรกรไทย สร้างอาชีพ สร้างรายได้ในอีกทาง

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ไถ่ชีวิตโคกระบือ 111 ตัว มอบให้แก่เกษตรกรพื้นที่ภาคอีสาน

เมื่อเร็วๆ นี้ นายไกรสร  กองฉลาด  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย  นายวัลลภ  เจียรวนนท์  รองประธานอาวุโส  เครือเจริญโภคภัณฑ์  ในฐานะ ประธานคณะกรรมการโครงการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ  ถวายเป็นพระราชกุศล  เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตกระบือ  และมอบกระบือจำนวน 111  ตัวแก่ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศล  15  ครอบครัว  ณ  ฟาร์มกระบือทันสมัยของนางวิมล  ชัยปรัชญาวงศ์  หมู่ที่ 10  บ้านชัยพัฒนา  ตำบลเก่างิ้ว  อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ไถ่ชีวิตโคกระบือ 111 ตัว มอบให้แก่เกษตรกรพื้นที่ภาคอีสาน

นายไกรสร  กองฉลาด  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า “ในนามของจังหวัดขอนแก่น ขอขอบคุณมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ที่นำกระบือมามอบให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยพื้นฐานคนขอนแก่นมีอาชีพเกษตรกรรม ทำไร่ ทำนาอยู่แล้ว การที่เกษตรกรได้รับกระบือในวันนี้ ถือเป็นการส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรในอีกทางนึง คนโบราณเขาว่าถ้าวันนึงเราเดือดร้อน มีที่ก็ต้องขายที่ มีควายก็ขายควาย ซึ่งการเลี้ยงควายก็ถือเป็นการออมเงิน การเก็บเงินของเกษตรกร นอกจากทางมูลนิธิฯ จะนำกระบือมาให้แล้ว ยังมีการนำความรู้ในเรื่องการเลี้ยงดู การปลูกหญ้า และการผสมเทียม มาให้เกษตรกรด้วย ถือว่าเป็นการถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรโดยตรง และหวังว่าโคงการดีๆ แบบนี้จะต่อยอดและสามารถดำเนินการได้อย่างยั่งยืนอยู่คู่พี่น้องเกษตรกรต่อไป”

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ไถ่ชีวิตโคกระบือ 111 ตัว มอบให้แก่เกษตรกรพื้นที่ภาคอีสาน

นายวัลลภ เจียรวนนท์  รองประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ในฐานะประธานคณะกรรมการโครงการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ  ถวายเป็นพระราชกุศล กล่าวว่า   โครงการนี้ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2545-2565  ได้ไถ่ชีวิตแม่โคและแม่กระบือพันธุ์พื้นเมือง จำนวน  2,695  ตัว  เพื่อมอบให้เกษตรกร 2,298  ครอบครัว ในพื้นที่  11  จังหวัด  ได้แก่จังหวัดบุรีรัมย์  สุรินทร์  ศรีสะเกษ  อุบลราชธานี  มุกดาหาร  อำนาจเจริญ  นครพนม  บึงกาฬ   หนองคาย  เลย  และสงขลา    โดยได้มอบให้เกษตรนำไปเลี้ยงเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ด้านแรงงาน  สร้างอาชีพ  สร้างรายได้ให้เกษตรกร  ตลอดระยะเวลา  20 ปี  โครงการได้สนับสนุนงบประมาณกว่า  120  ล้านบาท  เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกร  ทั้งด้านวิชาการ  การฝึกอบรม  พร้อมติดตามงานอย่างใกล้ชิด   ผลงานที่พอสรุปได้เป็นรูปธรรม คือ เกษตรกรสามารถขยายพันธุ์โค - กระบือเพิ่มขึ้นจาก  2,695  ตัว  เป็นกว่า  7,800  ตัว  เกษตรกรได้รับประโยชน์ในรูปผลผลิตที่เป็นการขายสัตว์ ปุ๋ยคอก และอื่นๆมากมาย

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ไถ่ชีวิตโคกระบือ 111 ตัว มอบให้แก่เกษตรกรพื้นที่ภาคอีสาน

“ซึ่งในปีนี้ ทางเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้จัดพิธีไถ่ชีวิตและมอบกระบือ เป็นจำนวนรวม  111  ตัว  แก่เกษตรกรจำนวน  15  ครอบครัว  ในพื้นที่จังหวัดเลย บึงกาฬ นครพนม ศรีสะเกษ สุุรินทร์ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด และจังหวัดยโสธร โดยแม่กระบือเหล่านี้ได้รับการไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์และตลาดนัดโค กระบือ  แล้วจึงนำมาส่งมอบให้เกษตรกรได้นำไปเลี้ยงดูครอบครัวละ  5-8 ตัว ซึ่งเกษตรกรมีอาชีพหลักในการทำนา และทำการเกษตร โดยกระบือในโครงการฯ ทั้งหมดที่มอบให้เกษตรกรจะมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่กรมปศุสัตว์  มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์  และมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท  เป็นผู้ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในเรื่องการเลี้ยงดู และขยายพันธุ์กระบือ  รวมไปถึงการดูแลและติดตามผลเพื่อให้เกษตรกรปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์กระบือและสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้เกษตรกร”  นายวัลลภ เจียรวนนท์  กล่าวปิดท้าย 

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ไถ่ชีวิตโคกระบือ 111 ตัว มอบให้แก่เกษตรกรพื้นที่ภาคอีสาน


มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ไถ่ชีวิตโคกระบือ 111 ตัว มอบให้แก่เกษตรกรพื้นที่ภาคอีสาน

นางวิมล  ชัยปรัชญาวงศ์  เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่ อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ครอบครัวมีอาชีพทำไร่ ทำนา และค้าขาย เป็นร้านขายของเล็กๆ หน้าบ้านตัวเอง พอทางโครงการเปิดรับผู้สนใจจะเข้าร่วมโครงการของมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ก็เข้ามาสมัคร เพราะตนเองก็เคยมีประสบการณ์ในการเลี้ยงวัวมาก่อนเมื่อหลายปีมาแล้ว  แต่ได้เลิกเลี้ยงไปแล้ว เลยคิดว่าหากได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ก็จะเลี้ยงแม่ควายทั้ง 8 แม่ให้ดีที่สุด  นอกจากจะเป็นควายที่รับการไถ่ชีวิตมาแล้ว ควายเหล่านี้ยังเสร้างโอกาสให้กับครอบครัวได้มีอาชีพ ก็ดีใจมากที่รับเลือกจากโครงการนี้  เพราะทุกวันนี้อาชีพทำไร่ ทำนา รายได้ก็ไม่เพียงพอกับการเลี้ยงดูครอบครัว ซึ่งครอบครัวตนเองมีลูกชาย 2 คน หวังว่าการเลี้ยงควายจะเป็นมรดกตกทอดไปสู่รุ่นลูกๆ ต่อไป

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ไถ่ชีวิตโคกระบือ 111 ตัว มอบให้แก่เกษตรกรพื้นที่ภาคอีสาน

ในการนี้ผู้ที่มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญเพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือร่วมกับโครงการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศล ได้โดยการบริจาคเงินตามกำลังศรัทธาเข้าบัญชี ชื่อ “มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ (กองทุนไถ่ชีวิตโค-กระบือ)”

  • ธนาคารกรุงเทพ     สาขาตรอกจันทร์ บัญชีสะสมทรัพย์เลขที่  133-4-89508-1
  • ธนาคารกสิกรไทย     สาขาสำนักสีลม  บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่  001-2-83260-7
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยสีลม (ซี.พี. ทาวเวอร์)  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 168-2-03977-2 มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ไถ่ชีวิตโคกระบือ 111 ตัว มอบให้แก่เกษตรกรพื้นที่ภาคอีสาน

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง