TNN online (คลิป) ซีพีเอฟ ร่วม “APEC 2022” โชว์แนวคิด Sustainable Kitchen of the World Towards Net-Zero ขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน

TNN ONLINE

กิจกรรม&ข่าวประชาสัมพันธ์

(คลิป) ซีพีเอฟ ร่วม “APEC 2022” โชว์แนวคิด Sustainable Kitchen of the World Towards Net-Zero ขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน

(คลิป) ซีพีเอฟ ร่วม “APEC 2022” โชว์แนวคิด Sustainable Kitchen of the World Towards Net-Zero ขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ผู้นำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจรชั้นนำของไทยและของโลก ร่วมเป็นพันธมิตรด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม “APEC 2022” ต้อนรับผู้นำ 21 ประเทศเขตเศรษฐกิจ ด้วยการนำนวัตกรรมมาใช้ตลอดห่วงโซ่การผลิต หรือ CPF Smart Process ตอกย้ำการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง