TNN online CPF ผนึกพลังคู่ค้า SMEs เป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน เสริมสร้างห่วงโซ่อาหารโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

TNN ONLINE

กิจกรรม&ข่าวประชาสัมพันธ์

CPF ผนึกพลังคู่ค้า SMEs เป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน เสริมสร้างห่วงโซ่อาหารโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

CPF ผนึกพลังคู่ค้า SMEs เป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน เสริมสร้างห่วงโซ่อาหารโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

CPF ผนึกพลังคู่ค้า SMEs เป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน เสริมสร้างห่วงโซ่อาหารโปร่งใส และมีธรรมาภิบาลบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จัดอบรมแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันสำหรับคู่ค้าธุรกิจ SME (CAC Training for CPF's SMEs Supplier 2022)  ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ให้กับคู่ค้า SME จำนวนกว่า160 บริษัท เพิ่มความหนักรู้และแบ่งปันประสบการณ์การดำเนินการป้องกันการให้สินบนและทุจริต ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใส และแนวปฏิบัติป้องกันและต่อต้านการทุจริต และปีนี้มีคู่ค้า SMEs  อีกกว่า 20 บริษัทพร้อมจับมือกับ CPF ประกาศเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชน


นางสาวธิดารัตน์ เดชายนต์บัญชา รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านจัดซื้อพัสดุครุภัณฑ์ ซีพีเอฟ กล่าวว่า การอบรมแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันสำหรับคู่ค้าธุรกิจ SMEs (CAC Training for CPF's SMEs Supplier 2022) ที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันให้แก่คู่ค้าธุรกิจของ CPF ภายใต้แนวคิด “ร่วมคิด ร่วมสร้าง สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน” โดยมุ่งเน้นให้คู่ค้า SMEs ได้รู้จักและรับทราบการดำเนินงานแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต สร้างความเข้าใจและตระหนักรู้ให้กับคู่ค้า SMEs เห็นความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล ซึ่งตลอดจนสนับสนุนคู่ค้าธุรกิจเข้าร่วมเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) เป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานของ CPF และคู่ค้าให้เติบโตไปด้วยกันCPF ผนึกพลังคู่ค้า SMEs เป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน เสริมสร้างห่วงโซ่อาหารโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล


CPF ผนึกพลังคู่ค้า SMEs เป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน เสริมสร้างห่วงโซ่อาหารโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

“CPF ขอบคุณคู่ค้า SMEs ที่ให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือกันป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อลดความเสี่ยงการดำเนินงานที่ผิดกฎหมาย ซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบการมีขีดความสามารถทางการแข่งขันสูงขึ้น ได้รับการยอมรับจากองค์กรขนาดใหญ่ นับเป็นการสร้างโอกาสให้ SMEs เติบโตเป็นองค์กรระดับโลกต่อไป และเป็นพลังร่วมขจัดปัญหาคอร์รัปชันซึ่งเป็นความท้าทายสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ” นางสาวธิดารัตน์กล่าว

CPF ผนึกพลังคู่ค้า SMEs เป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน เสริมสร้างห่วงโซ่อาหารโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

การอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายพนา รัตนบรรณางกูร ผู้อำนวยการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินงานที่โปร่งใส การพัฒนาระบบป้องกันความเสี่ยงสำหรับผู้ประกอบการ SMEs  ตอบรับความต้องการขององค์กรขนาดใหญ่ซึ่งให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจตามแนวทาง ESG (Environment Social Governance) ยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี  รวมทั้ง แนะนำขั้นตอนการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ในโครงการ CAC SME Certification ให้การรับรองว่าผู้ประกอบการ SMEs มีนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการจ่ายสินบนครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนด

CPF ผนึกพลังคู่ค้า SMEs เป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน เสริมสร้างห่วงโซ่อาหารโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

สำหรับในปีนี้ มีคู่ค้า SMEs จำนวน 20 บริษัทเข้าร่วมโครงการ CAC SME Certification ซึ่ง CPF มีแนวทางส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs โดยการจัดอบรมให้ความรู้ ให้คำปรึกษาและช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการยื่นขอรับรอง ซึ่งการได้รับ CAC Certified จะช่วยสร้างแต้มต่อให้ผู้ประกอบการ SMEs ในการดำเนินธุรกิจกับซีพีเอฟและบริษัทรายอื่นๆ ที่ให้ความสำคัญกับคู่ค้าที่ดำเนินงานมีธรรมาภิบาล และโปร่งใส โดยมีเป้าหมายที่สร้างห่วงโซ่อุปทานการผลิตอาหารที่ปราศจากคอร์รัปชัน และโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและผู้บริโภคทั่วโลก./ 

  


  


 


 

 


ข่าวฮิตติดแท็ก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง