TNN online CPF คว้ารางวัล SET Awards 2022 ด้านความยั่งยืน

TNN ONLINE

กิจกรรม&ข่าวประชาสัมพันธ์

CPF คว้ารางวัล SET Awards 2022 ด้านความยั่งยืน

CPF คว้ารางวัล SET Awards 2022 ด้านความยั่งยืน

CPF คว้ารางวัล SET Awards 2022 ด้านความยั่งยืนบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ คว้ารางวัล SET Awards 2022 ด้านความยั่งยืน Sustainability Excellence ประเภท Highly Commended in Sustainability Awards ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือ ESGข่าวที่เกี่ยวข้อง