TNN สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 15-19 สิงหาคม 2565

TNN

กิจกรรม&ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 15-19 สิงหาคม 2565

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 15-19 สิงหาคม 2565

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 15-19 สิงหาคม 2565

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 15-19 สิงหาคม 2565

ข้าวโพด : ราคาลดลง

    ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ ราคาปรับลดลงแต่ยังคงอยู่ในระดับสูง โดยลดลงจากหาบละ 735 บาท เป็นหาบละ 717 บาท เนื่องจากยังคงมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างต่อเนื่อง ทำให้ราคาอ่อนตัวลง ขณะที่ปัจจุบันมีฝนตกในหลายพื้นที่ อาจส่งผลให้การเก็บเกี่ยวชะลอตัว 

    ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนกันยายน 2565 ราคาอยู่ที่ 615.50 เซนต์/บุชเชล ราคาทรงตัว รายงานคาดการณ์ภาวะอุปสงค์และอุปทานสินค้าเกษตรโลก (WASDE) ข้าวโพดสหรัฐฯ ผลผลิตต่อไร่ (yield potentials) ปรับลดลงจาก 177.0 บุชเชลต่อเอเคอร์ เป็น 175.4 บุชเชลต่อเอเคอร์ ล่าสุดกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ รายงานคุณภาพข้าวโพดที่อยู่ในเกณฑ์ดีไปจนถึงยอดเยี่ยม (Good to Excellent) อยู่ที่ 57% ลดลง 1% จากสัปดาห์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามสัปดาห์นี้คาดการณ์ปริมาณน้ำฝนจะกระจายตัวดีมากขึ้นในบริเวณพื้นที่เพาะปลูกทางตอนกลางของประเทศ (US Midwest) ขณะที่ความคืบหน้าการเก็บเกี่ยวข้าวโพดบราซิลรุ่นสองอยู่ที่ 86% ของพื้นที่เพาะปลูก และข้าวโพดอาร์เจนตินาอยู่ที่ 94% ส่วนด้านอุปสงค์ สำนักงานข้อมูลสารสนเทศด้านพลังงานของสหรัฐอเมริกา (EIA) รายงานยอดการผลิตเอทานอล (Ethanol) ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ 983,000 บาร์เรลต่อวัน ลดลงมาจากสัปดาห์ก่อนซึ่งอยู่ที่ 1.022 ล้านบาร์เรลต่อวัน   

    แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว


ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

    กากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ยืนราคาในระดับสูงที่กิโลกรัมละ 22.90 บาท สภาวะอากาศในพื้นที่เพาะปลูกฝั่งสหรัฐอเมริกาเริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยมีฝนตกในหลายพื้นที่ จากที่ก่อนหน้านี้อากาศแห้งแล้ง ทำให้คาดการณ์ผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ส่วนปริมาณซื้อในตลาดสัปดาห์ที่ผ่านมาทรงตัว และยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยของประเทศจีนที่อาจทำให้ความต้องการใช้ในตลาดลดลงอีก              

    ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2565 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนกันยายน 2565 ราคาอยู่ที่ 1,475.25 เซนต์/บุชเชล และ กากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนกันยายน 2565 อยู่ที่ 440.6 เหรียญสหรัฐฯ/ช็อตตัน คุณภาพถั่วเหลืองที่อยู่ในเกณฑ์ดีถึงยอดเยี่ยมถูกประเมินลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า 1% เป็น 58% อย่างไรก็ตามจากรายงานคาดการณ์ภาวะอุปสงค์และอุปทานสินค้าเกษตรโลก (WASDE) ฉบับเดือนสิงหาคม กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ผลผลิตถั่วเหลืองสหรัฐฯ ต่อไร่ (yield potentials) สำหรับฤดูกาล 2565/66 อยู่ที่ 51.9 บุชเชลต่อเอเคอร์ สูงที่สุดในรอบห้าปี ดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้และดีกว่าฤดูกาลก่อนหน้า ทำให้ระดับสต๊อกคงเหลือจะเพิ่มขึ้นเป็น 225 ล้านบุชเชล ส่วนด้านอุปสงค์ สมาคมผู้แปรรูปเมล็ดน้ำมันแห่งชาติ (NOPA) สามารถสกัดน้ำมันจากเมล็ดถั่วเหลืองได้เพิ่มขึ้นในเดือนกรกฏาคมที่ผ่านมา โดยรายงานอยู่ที่ 170.2 ล้านบุชเชล ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์เล็กน้อย    

    แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะทรงตัว


ปลาป่น : ราคาทรงตัว

    ราคาที่จีนเริ่มปรับตัวลงเล็กน้อย หลังจากที่ปลาป่นจากประเทศเปรูเริ่มเข้าจีนอย่างต่อเนื่อง ทำให้สต๊อกหน้าท่าเรือมีปริมาณสูงขึ้น ส่วนปริมาณซื้อหน้าท่าเรือในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลงเล็กน้อย แต่ยังอยู่ในระดับสูงกว่าเดือนอื่นๆ ที่ผ่านมา    

    ปลาป่นเกรดกุ้ง ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 50.00 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 44.70 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 42.20 บาท

    ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 41.70 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 โปรตีน ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 40.20 บาท

    แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะยืนอ่อน


ข้าว : ราคาลดลง

    ตลาดซื้อขายข้าวสัปดาห์นี้ ราคาลดลงเนื่องจากการเก็บเกี่ยวที่เพิ่มมากขึ้น โดยตลาดต่างประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 453 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 449 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 397 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 392 เหรียญสหรัฐฯ

    ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาลดลงจากกระสอบละ 1,450 บาท เป็นกระสอบละ 1,430 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาลดลงจากกระสอบละ 1,250 บาท เป็นกระสอบละ 1,230 บาท

    แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว


สุกร : ราคาทรงตัว

    สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ขอผู้เลี้ยงสุกรให้ความร่วมมือกับรัฐบาลรักษาระดับราคาสุกรขุนไว้ที่ 100 บาทต่อกิโลกรัม ด้านคณะอนุกรรมการต้นทุน Pig Board สรุปต้นทุนการเลี้ยงสุกรไตรมาส 3/2565 ชนิดซื้อลูกสุกรเข้าขุน กิโลกรัมละ 97.87 บาท ใกล้เคียงไตรมาส 2/2565 ที่กิโลกรัมละ 99.69 และปรับลดน้ำหนักอัตราการสูญเสียจากการเลี้ยงลงมาที่ 15% จากเดิม 20%

    ด้าน ลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 3,600 บาท (บวก/ลบ 100) 

    แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว


ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

    สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ แจ้งราคาแนะนำไก่เนื้อมีชีวิต ณ หน้าฟาร์ม อยู่ที่กิโลกรัมละ 40 บาท 

    ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 19.50 บาท และลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 28.00 บาท 

    แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว


ไข่ไก่ : ราคาเพิ่มขึ้น

    เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ แจ้งราคาแนะนำ ไข่ไก่ คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร อยู่ที่ฟองละ 3.60 บาท มีผลเมื่อวันที่ 17 สิงหาคมที่ผ่านมา 

    ด้านอธิบดีกรมปศุสัตว์ เผยราคาไข่ไก่ปรับตัวสูงขึ้นตามกลไกการตลาด โดยต้นทุนการผลิตของเกษตรกรมีการปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องปรับราคาเพื่อให้เกษตรกรสามารถประกอบกิจการอยู่ได้ โดยจะประเมินสถานการณ์เป็นระยะเพื่อรักษาสมดุลการผลิตและการบริโภคไข่ไก่ให้ใกล้เคียงจุดสมดุล 

    แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

ข่าวแนะนำ