TNN online (คลิป) ซีพีเอฟ สนับสนุนไข่ไก่ แก่ มูลนิธิ LPN ส่งต่อผู้ประสบปัญหาขาดแคลนอาหาร

TNN ONLINE

กิจกรรม&ข่าวประชาสัมพันธ์

(คลิป) ซีพีเอฟ สนับสนุนไข่ไก่ แก่ มูลนิธิ LPN ส่งต่อผู้ประสบปัญหาขาดแคลนอาหาร

(คลิป) ซีพีเอฟ สนับสนุนไข่ไก่ แก่ มูลนิธิ LPN ส่งต่อผู้ประสบปัญหาขาดแคลนอาหาร

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมสนับสนุนไข่ไก่ จำนวน 45,000 ฟอง ให้แก่มูลนิธิ LPN ในพิธี “งานเปิดบ้าน LPN” เพื่อช่วยเหลือแก่แรงงานข้ามชาติและชาวไทยที่ประสบปัญหาขาดแคลนอาหารในพื้นที่เขตจังหวัดปทุมธานี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง