TNN online ซีพีเอฟ-กองทัพบก มอบนม "ซีพี-เมจิ" หนุนกิจกรรมวาดภาพบนกำแพง "สวนทศมินทราภิรมย์” ถวายเป็นพระราชกุศล ร.10

TNN ONLINE

กิจกรรม&ข่าวประชาสัมพันธ์

ซีพีเอฟ-กองทัพบก มอบนม "ซีพี-เมจิ" หนุนกิจกรรมวาดภาพบนกำแพง "สวนทศมินทราภิรมย์” ถวายเป็นพระราชกุศล ร.10

ซีพีเอฟ-กองทัพบก มอบนม ซีพี-เมจิ หนุนกิจกรรมวาดภาพบนกำแพง สวนทศมินทราภิรมย์” ถวายเป็นพระราชกุศล ร.10

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ จับมือ กองทัพบก มอบนมคุณภาพ "ซีพี-เมจิ" สนับสนุนกิจกรรมวาดภาพบนกำแพง "สวนทศมินทราภิรมย์” จ.ปทุมธานี ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

พลโท นิรันดร ศรีคชา เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก รับมอบผลิตภัณฑ์นมซีพี-เมจิ จาก บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด ในเครือบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมวาดภาพบนกำแพงของเด็กและเยาวชน 42 โรงเรียน ทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 440 คน บนผนังกำแพงด้านทิศใต้ ของสวน “ทศมินทราภิรมย์” ความยาว 286 เมตร เพื่อถ่ายทอดพระราชปณิธาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยมี นางวัชรินทร์ อุดมโสภกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ซีพี-เมจิ เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบ ณ กองบัญชาการกองทัพบก

ซีพีเอฟ-กองทัพบก มอบนม ซีพี-เมจิ หนุนกิจกรรมวาดภาพบนกำแพง สวนทศมินทราภิรมย์” ถวายเป็นพระราชกุศล ร.10


นางวัชรินทร์ อุดมโสภกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ซีพี-เมจิ กล่าวว่า ในฐานะตัวแทนบริษัทฯ รู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์นม "ซีพี-เมจิ" หลากหลายรสชาติ เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นไปตามดำริของประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์ ภายใต้หลักปรัชญา 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน คือการสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติ ประชาชน และบริษัทฯ กิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยฝึกสมาธิ เพิ่มทักษะวิชาศิลปะของเด็กและเยาวชนแล้ว ยังเป็นการสร้างทัศนียภาพที่สวยงามให้กับสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ บริษัทฯ หวังว่า นอกจากน้องๆ จะได้ดื่มนมคุณภาพที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแล้ว จะช่วยให้น้องๆ สดชื่นตลอดวัน


ซีพีเอฟ-กองทัพบก มอบนม ซีพี-เมจิ หนุนกิจกรรมวาดภาพบนกำแพง สวนทศมินทราภิรมย์” ถวายเป็นพระราชกุศล ร.10


สำหรับ “สวนทศมินทราภิรมย์” อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เป็นสวนสาธารณะบนที่ดินพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่กองทัพบกได้จัดทำและพัฒนาเป็นสวนสาธารณะเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนตามพระราชปณิธาน ได้สัมผัสธรรมชาติของสวนป่า เป็นสถานที่พักผ่อน สนามกีฬา สนามเด็กเล่น สถานที่ออกกำลังกาย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ประโยชน์เป็นที่กักเก็บน้ำ ป้องกันน้ำท่วมโดยรอบ และเป็นแหล่งเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


ซีพีเอฟ-กองทัพบก มอบนม ซีพี-เมจิ หนุนกิจกรรมวาดภาพบนกำแพง สวนทศมินทราภิรมย์” ถวายเป็นพระราชกุศล ร.10


ซีพีเอฟ-กองทัพบก มอบนม ซีพี-เมจิ หนุนกิจกรรมวาดภาพบนกำแพง สวนทศมินทราภิรมย์” ถวายเป็นพระราชกุศล ร.10


ข่าวที่เกี่ยวข้อง