TNN online มั่นใจ‼️ ไส้กรอก CP ปลอดภัย ผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ใส่ใจสุขภาพผู้บริโภคเป็นอันดับสูงสุด

TNN ONLINE

กิจกรรม&ข่าวประชาสัมพันธ์

มั่นใจ‼️ ไส้กรอก CP ปลอดภัย ผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ใส่ใจสุขภาพผู้บริโภคเป็นอันดับสูงสุด

มั่นใจ‼️ ไส้กรอก CP ปลอดภัย ผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ใส่ใจสุขภาพผู้บริโภคเป็นอันดับสูงสุด

มั่นใจ‼️ ไส้กรอก CP ปลอดภัย ผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ใส่ใจสุขภาพผู้บริโภคเป็นอันดับสูงสุด

มั่นใจ‼️ ไส้กรอก CP ปลอดภัย ผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ใส่ใจสุขภาพผู้บริโภคเป็นอันดับสูงสุด

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ สร้างความมั่นใจผู้บริโภค ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติ และดิจิทัลในกระบวนการผลิตไส้กรอกปลอดภัย และมีระบบการควบคุมคุณภาพตลอดกระบวนการผลิตอย่างเข้มงวด ได้มาตรฐานสูงระดับโลก ตรวจสอบย้อนกลับได้


นายณฤกษ์ มางเขียว รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจอาหารสำเร็จรูป ซีพีเอฟ กล่าวว่า ไส้กรอกนับเป็นหนึ่งในอาหารยอดนิยมของคนไทย ในฐานะผู้นำด้านการผลิตอาหารแบบครบวงจร ซีพีเอฟ ให้ความสำคัญกับการผลิตไส้กรอกคุณภาพ ปลอดภัย ให้ความใส่ใจสุขภาพของผู้บริโภคเป็นอันดับสูงสุด นำจุดแข็งของการเป็นผู้ผลิตครบวงจร ช่วยให้สามารถควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่อาหารสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงงานผลิต บรรจุภัณฑ์ จนถึงการขนส่ง พร้อมทั้งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทันสมัยทั้งระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และดิจิทัล เพื่อให้มั่นใจไส้กรอก CP ปลอดภัย ปลอดสาร สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงแหล่งผลิตวัตถุดิบภายใต้การควบคุมและตรวจสอบของกรมปศุสัตว์ตามมาตรฐานการส่งออก และได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)มั่นใจ‼️ ไส้กรอก CP ปลอดภัย ผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ใส่ใจสุขภาพผู้บริโภคเป็นอันดับสูงสุด
มั่นใจ‼️ ไส้กรอก CP ปลอดภัย ผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ใส่ใจสุขภาพผู้บริโภคเป็นอันดับสูงสุด

ซีพีเอฟ ผลิตไส้กรอกด้วยความใส่ใจในทุกขั้นตอน ใช้วัตถุดิบเนื้อสัตว์คุณภาพดีเต็มชิ้น ปราศจากสารเร่งเนื้อแดง ไม่มีฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต 100% ไม่ผสมแป้ง ผลิตด้วยระบบสายพานอัตโนมัติแบบต่อเนื่องตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบจนถึงคลังจัดเก็บสินค้าอัตโนมัติ นำเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาช่วยบริหารวัตถุดิบเนื้อสัตว์ที่แม่นยำ และจัดการสินค้าในคลังสินค้าอัตโนมัติแห่งแรกในเอเชีย ใช้การระบุข้อมูลและติดตามด้วยระบบ RFID (Radio-Frequency Identification) ตลอดกระบวนการผลิต มีการควบคุมอุณหภูมิความเย็นตลอดกระบวนการผลิตไส้กรอกให้อยู่ในระดับต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเก็บรักษาไส้กรอก 0 - 4 องศาเซลเซียส เพื่อช่วยรักษาผลิตภัณฑ์ให้สด สะอาด และเลือกใช้บรรจุภัณฑ์พิเศษ จึงไม่จำเป็นต้องใช้วัตถุกันเสียมั่นใจ‼️ ไส้กรอก CP ปลอดภัย ผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ใส่ใจสุขภาพผู้บริโภคเป็นอันดับสูงสุด
มั่นใจ‼️ ไส้กรอก CP ปลอดภัย ผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ใส่ใจสุขภาพผู้บริโภคเป็นอันดับสูงสุดที่สำคัญ ซีพีเอฟ ยังนำนวัตกรรม “ระบบรมควัน” ที่มีเทคโนโลยีควบคุมอุณหภูมิและระบบเผาไหม้ที่สมบูรณ์ สามารถดักแยกสารทาร์ (TARS) ซึ่งมีองค์ประกอบของสารก่อนมะเร็งออกจากไส้กรอกให้ควันคุณภาพที่สะอาด สมบูรณ์และส่งผลต่อกลิ่น สี และรสชาติของไส้กรอกน่ารับประทาน จึงสามารถยืนยันได้ว่า ไส้กรอก CP ไม่มีสารทาร์ และสารตกค้างอื่นๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้มั่นใจ‼️ ไส้กรอก CP ปลอดภัย ผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ใส่ใจสุขภาพผู้บริโภคเป็นอันดับสูงสุด

“ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าไส้กรอก CP ที่วางจำหน่ายอยู่ในตลาด ผ่านการตรวจจับการปนเปื้อนโลหะ และการตรวจวัดปริมาณส่วนผสมที่สำคัญในห้องปฏิบัติการอย่างเข้มงวด มีส่วนผสมตามมาตรฐานของ อย. ไม่มีส่วนผสมของดินประสิว สารไนเทรต หรือส่วนผสมต้องห้ามอื่นๆ รวมทั้งใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นวัสดุเฉพาะสามารถรักษาคุณภาพไส้กรอกตลอดอายุการเก็บรักษา มีการระบุข้อมูลที่จำเป็นสำหรับผู้บริโภคอย่างชัดเจนและโปร่งใส ทั้งเลขสารบบอาหาร วัน/เดือน/ปี ผลิตและวันหมดอายุ รวมถึงสถานที่ผลิต และมี QR Code ช่วยให้ผู้บริโภคตรวจสอบย้อนกลับได้” นายณฤกษ์ กล่าวมั่นใจ‼️ ไส้กรอก CP ปลอดภัย ผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ใส่ใจสุขภาพผู้บริโภคเป็นอันดับสูงสุด

ไส้กรอก CP ใช้ส่วนผสมที่ อย. อนุญาตให้ใช้ได้เท่านั้น เราจึงมีการใช้โซเดียมไนไทรต์ ซึ่งเป็นคนละตัวกับดินประสิวและไนเทรต โดยใช้ในปริมาณที่ต่ำกว่า อย. กำหนด ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานขององค์กรสากล อย่างองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA) และองค์การอนามัยโลก (WHO) และมีการตรวจวัดปริมาณโซเดียมไนไทรต์ในห้องปฏิบัติการอย่างเคร่งครัดก่อนส่งถึงมือผู้บริโภค โดยโซเดียมไนไทรต์มีประโยชน์และมีความจำเป็นในการช่วยตรึงสีของเนื้อไส้กรอกให้คงอยู่ตามธรรมชาติ และช่วยยับยั้งการเติบโตของเชื้อแบคทีเรียในอาหารที่สร้างสารพิษอันตรายต่อสุขภาพมั่นใจ‼️ ไส้กรอก CP ปลอดภัย ผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ใส่ใจสุขภาพผู้บริโภคเป็นอันดับสูงสุด

นอกจากนี้ ไส้กรอก CP ยังเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ไส้กรอกชนิดเทอร์โมฟอร์มแบบฟิล์มหลายชั้น (Multi-layer thermoforming film) เพื่อช่วยรักษาความสดใหม่ของอาหาร ป้องกันการซึมผ่านของออกซิเจน ร่วมกับกระบวนการบรรจุอัตโนมัติช่วยลดการปนเปื้อนระหว่างการบรรจุ ทำให้อายุการเก็บของผลิตภัณฑ์นานขึ้น โดยไม่ต้องใช้สารกันเสีย


การบริโภคไส้กรอกอย่างมั่นใจในความปลอดภัย ผู้บริโภคควรเลือกซื้อโดยพิจารณาจากลักษณะภายนอกของไส้กรอก ที่ไม่ควรมีสีชมพูหรือแดงเข้มจนเกินไป  รสชาติเป็นไปตามธรรมชาติของประเภทเนื้อสัตว์และส่วนผสมนั้นๆ รวมทั้งบรรจุภัณฑ์ต้องปิดสนิท มีฉลากระบุ วันผลิต วันหมดอายุ และสถานที่ผลิตอย่างชัดเจน มีเลขสารบบอาหารและมีเครื่องหมาย อย.

มั่นใจ‼️ ไส้กรอก CP ปลอดภัย ผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ใส่ใจสุขภาพผู้บริโภคเป็นอันดับสูงสุด
มั่นใจ‼️ ไส้กรอก CP ปลอดภัย ผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ใส่ใจสุขภาพผู้บริโภคเป็นอันดับสูงสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง