19
shared

ข่าวดี! กระทรวงแรงงาน เตรียมจ้างงาน4หมื่นอัตรา ในพื้นที่EEC

15 สิงหาคม 2563 10:49 986
ข่าวดี! กระทรวงแรงงาน เตรียมจ้างงาน4หมื่นอัตรา ในพื้นที่EEC

ข่าวดี! กระทรวงแรงงาน เตรียมจ้างงาน 4 หมื่นอัตรา ในพื้นที่ EEC หลังสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 คลี่คลายวันนี้ (15ส.ค.63) นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญกับปัญหาการว่างงานที่เกิดกับประชาชนทั่วประเทศ และจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจทุกภาคส่วน รวมถึงระบบเศรษฐกิจในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ใน 3 จังหวัด คือ ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญในการขับเคลื่อนด้านแรงงาน เศรษฐกิจและสังคม จึงมอบหมายให้กรมการจัดหางาน เร่งหามาตรการช่วยเหลือและส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการจ้างงาน โดยเตรียมตำแหน่งงานว่าง กว่า 40,000 อัตรา พร้อมร่วมมือกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง อบรมยกระดับฝีมือแรงงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เนื่องจากเป็นพื้นที่ส่งเสริมการลงทุน 

โดยประเภทงานที่ EEC มีความต้องการแรงงานมากที่สุด 10 อันดับแรก ได้แก่

1.แรงงานด้านการผลิตอื่นๆ  แรงงานทั่วไป 12,706 อัตรา 

2.พนักงานรักษาความปลอดภัย 11,437 อัตรา 

3.พนักงานบริการอื่นๆ 1,807 อัตรา 

4.ช่างอัญมณีและช่างประดิษฐ์เครื่องประดับอื่นๆ 1,186 อัตรา 

5.ผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ 872 อัตรา 

6.ช่างเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า 826 อัตรา 

7.ช่างเทคนิควิศวกรรมโยธา (ก่อสร้าง) 618 อัตรา 

8.พนักงานขาย และผู้นำเสนอสินค้าอื่น ๆ 609 อัตรา 

9.เจ้าหน้าที่เทคนิคเคมี , ช่างเทคนิค (อินทรีย์เคมี , ยาง , พลาสติก, โพลิเมอร์, สี , กระดาษ , น้ำมัน , เส้นใย , อาหารและเครื่องดื่ม)  จำนวน 604 อัตรา 

10.เจ้าหน้าที่การตลาด 516 อัตรา 

นอกจากนี้ ยังมีช่างเทคนิควิศวกรรมเครื่องกลอื่น ๆ, แม่บ้านและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ, ช่างเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า , เป็นต้น) อีก  9,770 อัตรา

โดยแรงงานที่ต้องการในพื้นที่ EEC มีทุกระดับตั้งแต่แรงงานฝีมือ กึ่งฝีมือ และไร้ฝีมือ ซึ่งมีความต้องการครอบคลุมตั้งแต่ระดับประถมศึกษา จนถึงปริญญาตรี ขึ้นไป ทั้งนี้จากความต้องการแรงงานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การเรียนในสายอาชีพเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก และสายงานเหล่านี้ยังสามารถอยู่ได้แม้ในภาวะวิกฤต ดังนั้น เพื่อรองรับต่อภาคอุตสาหกรรม จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหากหันมาเลือกเรียนในสายอาชีพเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ และไม่ตกงาน

อย่างไรก็ดี กรมการจัดหางานจะเร่งดำเนินมาตรการให้แรงงานไทยได้บรรจุงาน มีงานทำ รวมทั้งได้พัฒนาทักษะแรงงาน ด้วย เพื่อให้มีศักยภาพรองรับการลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อมารองรับเทคโนโลยีใหม่ทั้งด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติต่อไป


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com 
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live 
twitter : TNNONLINE 
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE 
Instagram : TNN_ONLINE 
TIKTOK : @TNNONLINE