1
shared

ราคาทองปรับขึ้น 100 บาท รูปพรรณขายออก 20,350

14 มิถุนายน 2562 09:34 62
ราคาทองปรับขึ้น 100 บาท ทองคำแท่งขายออก 19,850 บาท รูปพรรณขายออก 20,350 บาท

วันนี้ (14 มิ.ย.62) สมาคมค้าทองคำ รายงานราคาทอง (ทองคำ 96.5%) ประจำวันครั้งที่ 1 เวลา 09.24 น. ราคาทองคำแท่งรับซื้อ 19,750.00  บาท ราคาทองคำแท่งขายออก 19,850.00 บาท ส่วนราคาทองคำรูปพรรณรับซื้อ 19,389.64 บาท ราคาทองคำรูปพรรณขายออก 20,350.00 บาท

ทั้งนี้ ราคาทองคำคงปรับขึ้น 100 บาท