เอกชนไทยผลิตโบกี้รถไฟครั้งแรก

14:08 21 พฤศจิกายน 2561 2,472
รถไฟความเร็วสูง โอกาสทองเศรษฐกิจไทย ตอนที่ 46 : เอกชนไทยผลิตโบกี้รถไฟครั้งแรก

 

ที่ผ่านมาประเทศไทยนำเข้าขบวนรถไฟจากต่างประเทศ แต่ขณะนี้มีผู้ประกอบการไทยร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญระบบราง สามารถพัฒนาและผลิต โบกี้รถไฟฟ้าปรับอากาศขึ้นมาใช้งานได้เป็นครั้งแรก ถือเป็นความก้าวหน้าและศักยภาพระบบรางของไทย