3
shared

ส่งศาลรธน.ตีความ 41 ส.ส.ถือหุ้นแล้ว!

13 มิถุนายน 2562 13:57 468
เจ้าหน้าที่สภาส่งศาลธน. ตีความคุณสมบัติ 41 ส.ส.ถือหุ้น คาดต้องใช้เวลาเพราะต้องพิจารณาคดีรายบุคคล

วันนี้ ( 13 มิ.ย. 62 )หลังจากประธานสภาผู้แทนราษฎร ลงนามในคำร้องส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสมบัติ 41 ส.ส. กรณีถือหุ้นบริษัทสื่อมวลชนเข้าข่ายขาดคุณสมบัติการเป็นผู้สมัคร ส.ส. หรือไม่ ตามที่พรรคอนาคตใหม่ ได้เข้าชื่อ ส.ส. เพื่อให้ตรวจสอบ ช่าสุดเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธืการสภาผู้แทนก็ได้หอบเอกสารและคำร้องมายื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้ว

ศาลรัฐธรรมนูญเช้าวันนี้นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่รัฐสภา ไปยื่นคำร้องกรณีพรรคอนาคตใหม่ขอให้ ส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยคุณสมบัติ ส.ส. ของพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาล จำนวน 41 คน จาก 6 พรรคการเมือง ที่ถือครองหุ้นในบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ ประกอบกิจการสื่อมวลชน ว่าเข้าข่าย ขาดคุณสมบัติตาม รัฐธรรมนูญ มาตรา 98 (3) ห้ามผู้สมัคร ส.ส. เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ หรือไม่

โดยศาลรัฐธรรมนูญ ในวันนี้ศาลได้รับเรื่องไว้ตามกระบวนการ เพื่อส่งให้ตุลาการพิจารณาว่าจะรับไว้พิจารณาต่อไปหรือไม่

มีรายงานว่าคดีนี้ศาลรัฐธรรมนูญ อาจจำเป็นต้องใช้เวลา เพราะต้องพิจารณาคดีเป็นรายบุคคล 41 คน อีกทั้งเป็นกรณี ที่ต้องไต่สวน หาข้อเท็จจริง เพิ่มเติม เนื่องจากเป็นการยื่นผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎร ที่ยังไม่มีการไต่สวนหาข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน ต่างจากการยื่น ผ่าน กกต. ซึ่งกกต. จะเป็นผู้ทำหน้าที่ สืบสวน หาข้อเท็จจริง ก่อนส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณา

ทั้งนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นส่วนใหญ่ เป็นส.ส. ที่ถือครองหุ้นในบริษัทกิจการที่ดำเนินธุรกิจอื่น แต่เนื่องจากใช้ หนังสือบริคณห์สนธิ สำเร็จรูป ในการจัดตั้งบริษัท ที่ระบุวัตุประสงค์ รวมธุรกิจทุกประเภทไว้ในเอกสาร ต่างจากกรณีของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ที่ กกต. มีมติแจ้งข้อกล่าวหา เนื่องจาก ถือหุ้นใน บริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ที่เป็น บริษัท ผลิต สื่อนิตยสาร อย่างชัดเจน อาทิ นิตยสาร WHO และ นิตยสาร JibJib ที่แจกบนสายการบินนกแอร์

อย่างไรก็ตามกรณีหากมีการขาดคุณสมบัติ จะทีโทษสำหรับผู้สมัครที่รู้อยู่แล้วว่าขาดคุณสมบัติแต่ยังสมัครตาม กฎหมายเลือกตั้ง มาตรา 151 จําคุก 1-10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 -200,000 บาท และสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปีด้วย