5
shared

'ศรีสุวรรณ' ยื่น กกต.พรุ่งนี้สอบ 'ปารีณา'! ปมถือหุ้นสื่อ

13 มิถุนายน 2562 11:29 3895
“ศรีสุวรรณ”เดินหน้าตรวจสอบ ส.ส.ถือหุ้นสื่อ นำหลักฐานยื่น กกต.ตรวจสอบพรุ่งนี้ พบคน”พปชร-ปชป”เข้าข่าย โดยมี ส.ส.ชื่อดัง”ปารีณา ไกรคุปต์”รวมอยู่ด้วยวันที่ 13 มิ.ย.62 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า สมาคมฯได้ตรวจสอบการเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์ หรือสื่อมวลชนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) ของหลายพรรคการเมือง ซึ่งเมื่อตรวจสอบยืนยันกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยตรวจสอบหนังสือบริคณห์สนธิ ทะเบียนผู้ถือหุ้น รวมถึงวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดแล้ว

พบว่า มี ส.ส. ของหลายพรรคการเมือง อาทิ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส. พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) จ.ราชบุรี เขต 3 และ ส.ส. พรรคพลังประชารัฐ พรรคประชาธิปัตย์ ฯลฯ จำนวนหนึ่ง มีรายชื่อเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชน ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตาม ม.98(3) ของรัฐธรรมนูญ 2560 ประกอบ ม.42(3) แห่ง พรป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. 2561


ทั้งนี้ นายศรีสุวรรณ ยืนยันว่า ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมฯจำต้องทำความจริงให้ปรากฏ เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานสำหรับนักการเมืองที่จะเข้ามาสู่สภาฯ ต้องไม่มีข้อเคลือบแคลงสงสัยและอยู่ภายใต้การบังคับใช้ของกฎหมายอย่างเคร่งครัดในเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายบัญญัติ และเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต

โดย สมาคมฯจะนำพยานหลักฐานของผู้สมัครรับเลือกตั้งและ ส.ส. ของหลายพรรคการเมืองไปยื่นคำร้องต่อ กกต.ในวันศุกร์ที่ 14 มิ.ย. 2562 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงาน กกต. ศูนย์ราชการ อาคาร B ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.เพื่อไต่สวน สอบสวน ให้เป็นข้อยุติและเป็นบรรทัดฐาน และเพื่อส่งต่อไปยังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ออกจากตำแหน่งและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง