3
shared

ในหลวง มีพระราชสาส์นไปยังประธานาธิบดีรัสเซีย ในโอกาสวันชาติ

12 มิถุนายน 2562 20:33 155
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซีย ในโอกาสวันชาติของสหพันธรัฐรัสเซีย วันที่ 12 มิ.ย. 62

วันนี้ (12 มิ.ย.62) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ในโอกาสวันชาติของสหพันธรัฐรัสเซีย ซึ่งตรงวันที่ 12 มิ.ย. 62 ความว่าฯ

ในโอกาสวันชาติของสหพันธรัฐรัสเซีย ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของสหพันธรัฐรัสเซีย

ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ไมตรีจิตมิตรภาพที่มีมายาวนานระหว่างประเทศของเราทั้งสอง บนพื้นฐานของความปรารถนาดีและความเข้าใจร่วมกัน จะช่วยส่งเสริมความร่วมมืออันใกล้ชิดในกิจการทุกๆ ด้านให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง