1
shared

'ดร.สุชนา' นักวิทย์หญิงไทยคนแรกได้รับเลือกเป็น 'ทูตแห่งมหาสมุทร'

13 มิถุนายน 2562 10:55 184
รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ นักวิทยาศาสตร์หญิงไทยคนแรก ได้รับแต่งตั้งเป็น “ทูตแห่งมหาสมุทรเพื่อความยั่งยืนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก”

วันนี้ (12 มิ.ย.62) รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรองกรรมการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ ได้รับการแต่งตั้งจากองค์การสหประชาชาติเพื่อมหาสมุทรและองค์กร AFMA – FAO Annex แห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ให้เป็นทูตแห่งมหาสมุทรเพื่อความยั่งยืนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Sustainable Ocean Ambassador: SOA) เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันมหาสมุทรโลก (UN Ocean Conference) ในฐานะผู้ทุ่มเทและมีความโดดเด่นในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ รวมถึงงานวิจัยด้านขยะทะเล และไมโครพลาสติกในห่วงโซ่อาหาร เพื่อนำความอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่ท้องทะเลไทยโดยการร่วมมือกับชุมชนและชาวบ้าน


ทั้งนี้ รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ นับเป็นนักวิทยาศาสตร์หญิงไทยคนแรกที่ได้รับเกียรติในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นการแสดงความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์ หลังจากที่ได้ทำงานทางทะเลมาเป็นระยะเวลาเกือบ 20 ปี ในด้านการอนุรักษ์ทะเล


​รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ กล่าวว่า การได้รับคัดเลือกให้เป็นทูตแห่งมหาสมุทรเพื่อความยั่งยืนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในครั้งนี้ ถือเป็นความภาคภูมิใจในฐานะนักวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นสาขาอาชีพหนึ่งที่ทุ่มเทในการทำงาน เพราะไม่ใช่มีหน้าที่เพียงแค่การทำงานวิจัย แต่อีกบทบาทสำคัญคือการสร้างความตระหนักและจิตสำนึกให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป ซึ่งในฐานะทูตมุ่งมั่นที่จะประสานความร่วมมือทุกฝ่ายในการร่วมกันหันมาอนุรักษ์ท้องทะเลไม่ให้เสื่อมโทรม และในฐานะนักวิทยาศาสตร์หญิงไทยคนแรกที่ได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้ถือว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดีที่ทุกภาคส่วนหันมาเห็นความสำคัญของนักวิทยาศาสตร์ว่าสามารถเป็นต้นแบบ และเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีใหม่ๆ ได้icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง