2
shared

ตลท.-ไมโครซอฟท์ไทยร่วมพัฒนา LiVE ขยายบริการเพื่อผู้ลงทุน

12 มิถุนายน 2562 17:21 97

ตลท. ร่วมกับบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด พัฒนา LiVE แพลตฟอร์มเพื่อขยายบริการ เป็น “Virtual Pitching Platform” ศูนย์รวมข้อมูลผู้ประกอบการ สตาร์ทอัพ SMEs SE เพื่อให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลครบในจุดเดียว พร้อมให้บริการ 12 มิ.ย. นี้

วันนี้ (12 มิ.ย.) นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนา LiVE แพลตฟอร์ม ต่อเนื่อง โดยมุ่งเป็นแกนหลักในการส่งเสริมผู้ประกอบการ ได้แก่ สตาร์ทอัพ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน ให้เข้าถึงแหล่งระดมทุน โดยมีหน้าที่หลัก 4 ด้าน คือ 1) การตรวจสอบการมีตัวตนของสตาร์ทอัพร่วมกับพันธมิตร 2) การสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการเป็นที่รู้จักในวงกว้าง 3) การให้คำปรึกษาและส่งเสริมความรู้ 4) สนับสนุนให้เกิดการจับคู่ทางธุรกิจทั้งบนแพลตฟอร์มและนอกแพลตฟอร์ม

โดยช่วงที่ผ่านมาผู้ลงทุนมีความสนใจลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ แต่ยังขาดข้อมูลของธุรกิจที่ครบถ้วนเพียงพอเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน ประกอบกับยังมีผู้ลงทุนไม่มากที่มีความเข้าใจถึงความเสี่ยงจากการลงทุนในสตาร์ทอัพ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้พัฒนาเนื้อหาที่ช่วยตอบโจทย์แก่ผู้ลงทุนผ่านบริการที่เพิ่มขึ้นบน LiVE แพลตฟอร์ม โดยมีบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) เป็นผู้พัฒนาระบบ

ด้าน นายธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) เปิดเผยถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า ไมโครซอฟท์มีจุดมุ่งหมายที่จะเสริมศักยภาพให้กับทุกคนและทุกองค์กร รวมถึงสตาร์ทอัพในประเทศไทยที่มีแนวทางการทำธุรกิจในหลากหลายรูปแบบให้เติบโตอย่างแข็งแรง อย่างไรก็ดี สตาร์ทอัพบางรายยังขาดช่องทางเข้าถึงแหล่งเงินทุน ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี หรือแม้กระทั่งการทำการตลาด ด้วยเหตุนี้ ไมโครซอฟท์จึงเข้ามาสนับสนุนการพัฒนา Startup Community Portal ให้อยู่บนแพลตฟอร์มคลาวด์ อาซัวร์ ของไมโครซอฟท์ เพื่อพัฒนาทั้งทางเทคโนโลยีและธุรกิจของสตาร์ทอัพด้วยทรัพยากรมากมายจากไมโครซอฟท์ ในรูปแบบที่ใกล้เคียงกับโครงการระดับโลกของไมโครซอฟท์อย่าง Microsoft for Startups ซึ่งได้ดำเนินงานมาตั้งแต่ปีที่ผ่านมา


icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง