2
shared

เตือนพรรคการเมืองให้รีบแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย

12 มิถุนายน 2562 14:51 183
กกต.เตือนพรรคการเมืองให้รีบแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย ในการเลือกตั้งของผู้สมัครและหัวหน้าพรรคการเมือง

วันนี้ (12มิ.ย.62) ด้วยกฏหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) กำหนดให้พรรคการเมืองจะต้องยื่น บัญชีรายรับ รายจ่าย ใช้ในการเลือกตั้งภายใน 90 วันนับจากวันเลือกตั้ง ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 22 มิ.ย. โดยผู้สมัครแบบแบ่งเขตสามารถยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่ลงสมัครรับเลือกตั้งไว้ ส่วนหัวหน้าพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อให้ยื่นรายการบัญชีรายรับรายจ่ายได้ที่สำนักกิจการพรรคการเมืองชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการตั้งศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยให้ยุบพรรคการเมืองไปแล้ว ไม่ต้องยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้งเพราะถือว่าไม่มีสิทธิ์ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง รวมถึงผู้สมัครที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ได้ประกาศให้เป็นผู้สมัครก็ไม่ต้อง ชี้แจงรายรับรายจ่ายเช่นกัน

หากผู้สมัครและหัวหน้าพรรคการเมืองใดไม่ยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายตามเวลาที่กำหนดจะต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งเป็นระยะเวลา 5 ปี


icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง