3
shared

ก.พาณิชย์คุมเข้มค่ายา-รักษา ผุดโรงพยาบาลธงฟ้า

12 มิถุนายน 2562 13:34 201
กระทรวงพาณิชย์ เตรียมเรียก 353 โรงพยาบาลเอกชนทำความเข้าใจ แนวทางปฏิบัติควบคุมค่ายา ค่ารักษาพยาบาล พร้อมชี้แจงแนวทางโรงพยาบาลธงฟ้า 18 มิ.ย.นี้

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมการค้าภายในเตรียมเชิญโรงพยาบาลเอกชน 353 แห่ง มาชี้แจงทำความเข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 52 พ.ศ.2562 เรื่องการแจ้งราคา การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขเกี่ยวกับการจำหน่ายยารักษาโรค เวชภัณฑ์ ค่าบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาล ที่มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ จะชี้แจงเกี่ยวกับบทลงโทษ  หากไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ดังกล่าว  รวมถึง จะชี้แจงให้ทราบถึงแนวคิดการทำโรงพยาบาลธงฟ้า หรือ โรงพยาบาลติดดาว ในวันที่ 18 มิถุนายนนี้ด้วย 

คอมเม้นท์

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง