6
shared

คลังใจป้ำ! ขยายเวลาใช้ ‘บัตรคนจน’ ยาวถึงสิ้นปี

12 มิถุนายน 2562 10:49 996
กระทรวงการคลังเคาะขยายเวลาโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต่อจนถึงสิ้นปี62 เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพผู้มีรายได้น้อย 14.5 ล้านราย


วันนี้ (12มิ.ย.62) นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้ตกลงขยายเวลาโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับผู้มีรายได้น้อยออกไปอีก 3 เดือน จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562 ออกไปเป็น 31 ธ.ค.2562 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นผู้ถือบัตรสวัสดิการทั้ง 14.5 ล้านคน จึงยังได้รับการช่วยเหลือค่าครองชีพขั้นพื้นฐานต่อไปเหมือนเดิม ไม่มีการสะดุดแม้ จะอยู่ในช่วงเปลี่ยนถ่ายรัฐ บาล หรือมีการเบิกจ่ายงบประ มาณปี 2563 ล่าช้าออกไปปีหน้าก็ตาม

ทั้งนี้ การช่วยเหลือขั้นพื้นฐานที่ได้รับ ประกอบด้วย วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา จากร้านธงฟ้าประชารัฐ 200-300 บาทต่อเดือน วงเงินส่วน ลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน สวัสดิการค่าเดินทาง ทั้งค่าโดยสารรถเมล์ รถไฟฟ้า 500 บาทต่อคนต่อเดือน วงเงินค่าโดยสารรถบขส. 500 บาทต่อคนต่อเดือน และวงเงินค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อคนต่อเดือน


icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง