2
shared

ครม.ไฟเขียวยาสูบกู้เงินเสริมสภาพคล่อง1,500ล้าน

11 มิถุนายน 2562 16:32 78
ครม.มีมติเห็นชอบให้การยาสูบฯกู้เงิน 1,500 ล้านบาท เพื่อสำรองไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเสริมสภาพคล่อง

วันนี้ (11มิ.ย.62) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ให้การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) เปิดวงเงินกู้ระยะสั้น จำนวน 1,500 ล้านบาท เพื่อสำรองไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการเสริมสภาพคล่องในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน


icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง