4
shared

เริ่มชัดเจน! เปิดโผโควต้าเก้าอี้รัฐมนตรีพรรคร่วมรัฐบาล

11 มิถุนายน 2562 16:07 2828
เริ่มชัดเจนแล้ว! เปิดโผโควต้าเก้าอี้พรรคร่วมรัฐบาล วางตัวนั่งตำแหน่งรัฐมนตรี จับตากระทรวงเกรดเอ

วันนี้ (11มิ.ย.62) เริ่มชัดเจนขึ้นทุกขณะ สำหรับการจัดสรร โควต้า กระทรวง ให้กับพรรคร่วมรัฐบาล รวมถึง การวางตัวนั่งตำแหน่งรัฐมนตรี แต่ละกระทรวง โดยเฉพาะ กระทรวงเกรดA ที่หลายพรรค ได้รับการจัดสรร แม้จะมีกระแสยังไม่ลงตัวต่อเนื่อง แต่หลังมีพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี จะเริ่มมีการเปิดเผยรายชื่อกันออกมา เราไปดูรายละเอียดโควตาเก้าอี้ แต่ละพรรคกัน พรรคใด ได้กี่ที่นั่ง

การจัดสรรโควตารัฐมนตรี ของแต่ละพรรคการเมือง ตามที่มีการพูดคุย  และมีการคาดการณ์ออกมา ประกอบด้วย  พรรคพลังประชารัฐ ได้ 3 รองนายกรัฐมนตรี และ6 รัฐมนตรีว่าการ ประกอบด้วย  กระทรวงกลาโหม,กระทรวงมหาดไทย,กระทรวงคมนาคม,กระทรวงการคลัง,กระทรวงการต่างประเทศ,และกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้ ยังได้ 10 รัฐมนตรีช่วยว่าการด้วย

ส่วนโควต้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ประกอบด้วย ตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี 1 ที่นั่ง และ 4 รัฐมนตรีว่าการ คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,กระทรวงพาณิชย์,กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงยุติธรรม นอจากนี้ ยังได้รับจัดสรรอีก 3 รัฐมนตรีช่วยว่าการ

ขณะที่โควต้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ได้รับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี 1 ที่นั่ง และ 3รัฐมนตรีว่าการ ประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุข,กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,และกระทรวงพลังงาน นอกจากนี้ยังได้รับจัดสรร รัฐมนตรีช่วยว่าการอีก 4 ตำแหน่ง

โควต้าพรรคชาติไทยพัฒนา ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 กระทรวง พร้อม 1 รัฐมนตรีช่วยว่าการ พรรครวมพลังประชาชาติไทย ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพียง 1 กระทรวง ส่วนพรรคขนาดเล็ก 12 พรรค ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการ 1 ตำแหน่ง

หากเจาะลึกตัวบุคคลที่จะนั่งในแต่ละตำแหน่ง ดูเหมือนพรรคประชาธิปัตย์ จะวางตัวชัดเจนในหลายเก้าอี้ โดยคาดว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค รองนายกรัฐมนตรีควบกระทรวงพาณิชย์  นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรค กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ส่วนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังไม่ชัดเจนเรื่องบุคคลที่จะมารับตำแหน่ง 

หากมองในภาพรวม โผคณะรัฐมนตรี กระทรวงเกรด A ที่เปิดเผยออกมาขณะนี้  มีการคาดการณ์ ในกระทรวงหลักๆ คือ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจ นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  ควบรองนายกรัฐมนตรี นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจสังคม นายทวีศักดิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน