2
shared

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังโปรตุเกส

10 มิถุนายน 2562 20:23 83
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกส ในโอกาสวันชาติ

วันนี้ (10 มิ.ย.62) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกส ในโอกาสวันชาติ ของสาธารณรัฐโปรตุเกส ซึ่งตรงกับวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ความว่า

 ฯพณฯ นายมาร์เซลู เรแบลู ดือ โซซา

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกส กรุงลิสบอน

ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโปรตุเกสข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโปรตุเกส

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง