7
shared

เปิดโควต้าเก้าอี้รัฐมนตรี พปชร.ขอกระทรวงเกรดเอคืน

9 มิถุนายน 2562 20:09 2895
เปิดโควต้าจัดสรรเก้าอี้รัฐมนตรีพรรคการเมืองยังไม่ลงตัว หลังพรรคพลังประชารัฐจะขอดึงเก้าอี้กระทรวงเกรดเอคืน

วันนี้ (9มิ.ย.62) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แม้ว่าการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีจะเสร็จสิ้นไปแล้ว และได้ชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นั่งนายกรัฐมนตรีอีกสมัยแต่ยังคงมีกระแสข่าวออกมาต่อเนื่อง ถึงการจัดสรรเก้าอี้รัฐมนตรี ที่มีพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เป็นแกนนำ ว่ายังไม่ลงตัว โดยพรรคพลังประชารัฐ จะขอดึงเก้าอี้กระทรวงเกรดเอ คืน และปรับเก้าอี้รัฐมนตรี แต่ละพรรคใหม่ เรามาดู การจัดสรรโควต้า เก้าอี้แต่ละพรรค กันว่า ได้รับจัดสรรอย่างไรกันบ้าง 

โควต้ารัฐมนตรี ตามที่มีการพูดคุย ต่อรองและมีกระแสต่อเนื่องล่าสุด โผที่ออกมา พรรคพลังประชารัฐ ได้ 3 รองนายกรัฐมนตรี และ 6 รัฐมนตรีว่าการ ประกอบด้วย  กระทรวงกลาโหม,กระทรวงมหาดไทย,กระทรวงคมนาคม,กระทรวงการคลัง,กระทรวงการต่างประเทศ,และกระทรวงพาณิชย์ นอกจากนี้ ยังได้ 10 รัฐมนตรีช่วยว่าการด้วย


ส่วนโควต้าพรรคประชาธิปัตย์ ประกอบด้วย ตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี 1 ที่นั่ง และ 4 รัฐมนตรีว่าการ คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,กระทรวงศึกษาธิการ,กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงยุติธรรม นอจากนี้ ยังได้รับจัดสรรอีก 3 รัฐมนตรีช่วยว่าการ


ขณะที่โควต้าพรรคภูมิใจไทย ได้รับ ตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี 1 ที่นั่ง และ 3รัฐมนตรีว่าการ ประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุข,กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,และกระทรวงพลังงาน นอกจากนี้ยังได้รับจัดสรร รัฐมนตรีช่วยว่าการอีก 4 ตำแหน่ง


โควต้าพรรคชาติไทยพัฒนา ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 กระทรวง พร้อม 1 รัฐมนตรีช่วยว่าการ