3
shared

สื่อจีนเผย 'จีนกำลังจำกัดการส่งออกเทคโนโลยีไปยังสหรัฐ'

9 มิถุนายน 2562 10:27 508
สื่อจีนเผยทางการจีนอาจจำกัดการส่งออกเทคโนโลยีไปยังสหรัฐ เพื่อโต้กรณีสหรัฐออกมาตราการต่อต้านหัวเว่ย

หู สีจิน บรรณาธิการหนังสือพิมพ์โกลบอลไทม์สของรัฐบาลจีน ได้ทวิตเตอร์ข้อความผ่านแอคเค้าท์ @HuXijin_GT ว่า ขณะนี้ทางการจีนกำลังหามาตรการจำกัดการส่งออกเทคโนโลยีบางส่วนไปยังสหรัฐ 

ซึ่งคาดว่าเป็นการตอบโต้กรณีที่สหรัฐได้ออกมาตรการต่อต้านบริษัทหัวเว่ย เทคโนโลยี่ ธุรกิจโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ของจีน

ทั้งนี้ ข้อความในทวิตเตอร์ระบุว่า จีนกำลังสร้างกลไกการจัดการเพื่อปกป้องเทคโนโลยีสำคัญของจีน ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการปราบปรามสหรัฐ และ เมื่อมาตรการของจีนมีผลบังคับใช้แล้ว การส่งออกเทคโนโลยีบางส่วนไปยังสหรัฐจะถูกควบคุม