14
shared

'สวนดุสิตโพล' เผยผลสำรวจ คนไทยรู้สึก ผิดหวังกับอุดมการณ์ ปชป.

9 มิถุนายน 2562 08:55 3274
'สวนดุสิตโพล' เผยผลสำรวจ คนไทยรู้สึก ผิดหวังกับอุดมการณ์ ปชป.

หลังเสร็จสิ้นการโหวตนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มิถุนายนที่ผ่านมา ข่าวความเคลื่อนไหวกรณีการจัดตั้งรัฐบาลโดยเฉพาะการจัดสรรโควต้ากระทรวงหลักก็กลับมาเป็นประเด็นร้อนที่ต้องจับตามองอีกครั้ง  “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณี ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การอภิปรายเพื่อโหวตนายกรัฐมนตรี จำนวนทั้งสิ้น 1,128 คน ระหว่างวันที่   6-8 มิถุนายน 2562 สรุปผลได้ ดังนี้