2
shared

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังนายมาตาเมลา ซีริล รามาโฟซา

8 มิถุนายน 2562 20:35 133
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังนายมาตาเมลา ซีริล รามาโฟซา ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ เป็นสมัยที่ 2

วันนี้ (8 มิ.ย.62) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความ พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังนายมาตาเมลา ซีริล รามาโฟซา ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ เป็นสมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ความว่าฯ

ฯพณฯ นายมาตาเมลา ซีริล รามาโฟซา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ กรุงพริทอเรีย ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ เป็นสมัยที่ 2 ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพร และความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อความสำเร็จและความสุขของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชน และความรุ่งเรืองไพบูลย์ยิ่งขึ้นของสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ความสัมพันธ์ฉันท์มิตรและความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆ ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ จะกระชับแน่นแฟ้นและเจริญรุดหน้ายิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง