2
shared

SOS (Save Our Seas ) : รู้รักษ์ทะเล ที่อ่าวคุ้งกระเบน

8 มิถุนายน 2562 11:43 126

SOS (Save Our Seas ) : รู้รักษ์ทะเล ที่อ่าวคุ้งกระเบน l 8 มิ.ย. 2562SOS (Save Our Seas)  รายการสารคดีเชิงอนุรักษ์เพื่อทะเลอย่างยั่งยืน จะพาไปสัมผัสความอุดมสมบูรณ์ของทะเลจันทบุรี ผ่านศูนย์การพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่รวบรวมพันธุ์สัตว์น้ำหายากมาจัดแสดงไว้ให้ประชาชนได้เรียนรู้พฤติกรรม และ ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรทะเล ติดตามใน SOS (Save Our Seas )  EP.30  รู้รักษ์ทะเล ที่อ่าวคุ้งกระเบน   

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง