2
shared

สธ.ดันยาช่วยเลิกบุหรี่เข้าบัญชียาหลัก

7 มิถุนายน 2562 14:44 249
สธ.ดันยาช่วยเลิกบุหรี่เข้าบัญชียาหลัก

สาธารณสุขเตรียมผลักดันยาเลิกช่วยสูบบุหรี่เข้าบัญชียาหลัก เพื่อช่วยรักษาผู้ป่วยที่สูบบุหรี่หนัก และไม่ให้มีนักสูบหน้าใหม่

วันนี้ ( 7 มิ.ย. 62 )การประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2562 ได้มีมติเห็นด้วยในการผลักดันให้ยารักษาโรคเสพติดผลิตภัณฑ์ยาสูบเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ เพื่อช่วยรักษาผู้สูบบุหรี่ที่สูบหนัก ซึ่งการจะจ่ายยานั้นคนไข้ต้องได้รับการคัดกรองและมีข้อบ่งชี้ที่ชัดเจน และพูดคุยกับแพทย์ก่อนรับการรักษา เช่นเป็นผู้สูบบุหรี่ที่มีพฤติกรรมสูบหนัก สูบวันละ 20 มวน ขาดไม่ได้ ต้องสูบภายใน30 นาทีแรกของการตื่นนอน หรือลุกไปสูบระหว่างทำงาน/การประชุม เป็นต้น

ทั้งนี้ในการให้ยาจะคุ้มทุนมากกว่าการรักษาผู้ป่วยจากการสูบบุหรี่ สำหรับการควบคุมยาสูบในระดับ จังหวัด ที่ประชุมคณะกรรมการยอมรับว่าเป็นเรื่องยาก จะต้องดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจัง เพื่อไม่ให้มีนักสูบหน้าใหม่ ลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ โดยมีคณะทำงานระดับจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นเลขานุการ มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ และมีนิติกรร่วมเป็นคณะทำงาน

ขณะที่หลายจังหวัด เช่น สกลนครอุดรธานี สงขลา เชียงราย มีการดำเนินงานควบคุมยาสูบแบบบูรณาการ ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วม เป็นแบบอย่าง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นได้

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง