6
shared

เปิดโลกเทคโนโลยียุค1G สู่ 5G ปี 2020

7 มิถุนายน 2562 09:47 682
วิวัฒนาการสัญญาณโทรศัพท์มือถือจาก Analog สู่ Digital 1G 2G 3G 4G สู่ 5G ปี 2020


icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง